Schmidt Rezső hallgatói ösztöndíj 2008. 10. 17.

 

A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a
“Schmidt Rezső”
hallgatói ösztöndíj elnyerésére

Az adományozó,  Schmidt Rezső repülőmérnök özvegye férje emlékére adományával járul hozzá a hallgatói ösztöndíj létesítéséhez, mely a tehetséges, jó tanuló, de szerényebb anyagi körülmények között élő hallgatók támogatására szolgál.
 

1./ A “Schmidt Rezső” hallgatói ösztöndíjra a BME
– Közlekedésmérnöki Karának, a tantervminta szerinti negyed-, illetve ötödéves repülőgépész és légiközlekedési szakirányon tanuló hallgatói pályázhatnak, akik
– az utolsó két félévben legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek el.

2./ A pályázati rendszer:

Az alapítvány kuratóriuma által felkért Szakmai Bizottság értékeli a pályázatokat, javaslatuk alapján történik a “Schmidt Rezső” ösztöndíj odaítélése.
Az ösztöndíj:
– A 2008/2009 tanévre szól 10 hónapra 1 fő részére
– összege: havi  30.000 Ft

3. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát, elérhetőségét
– tanulmányi eredményét igazoló indexmásolatot

A pályázat beadásának határideje: 2008. október 17.
Döntés: 2008. november 7-ig
A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány Irodáján (BME K. épület I. em. 62., Tel: 463-1258, E-mail: ppai@mail.bme.hu) kell leadni.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az alapítvány irodáján, valamint
Dr. Rohács József tanszékvezetőnél.

4. A pályázat értékelése:
Az értékelést a Szakmai Bizottság  végzi, a bizottság javaslata alapján hozott kuratóriumi döntésről a pályázókat írásban értesítjük.
Budapest, 2008. szeptember 15.

       
       Dr Pakucs János sk.
       a kuratórium Elnöke