SCOPES SP2 Prozódiai kutatások

A Pro Progressio Alapítvány támogatásával, a Swiss National Science Foundation SCOPES SP2 mechanizmusán keresztül nemzetközi együttműködés keretében zajló prozódiai kutatások fő célkitűzése, hogy a prozódiát az emberi beszéd komplex körfolyamatában, gépi rendszerek tekintetében vizsgálja és alkalmazhatóvá tegye.

A komplex rendszerek szintjén gondolkozva az emberi beszéd gépi fordítása, azaz lényegében gépi tolmácsolás például egy lehetséges alkalmazás. Ebben a folyamatban a prozódia integrálása kitüntetett szerepet kap, ugyanis a tolmácsolt szöveg természetes hangzását a megfelelő prozódia biztosíthatja. Ahhoz, hogy a megfelelő prozódia a célnyelvre eljusson, a forrásnyelvi prozódiát analizálni, jellemezni szükséges, illetve automatikusan fel kell ismerni és meg kell jelölni, hogy a forrásnyelven milyen prozódiai elemek, események realizálódnak az adott közlésben. Alfeladatokra bontva tehát a kutatást, a célkitűzések eléréséhez több nyelven kiterjedt kutatást folytatunk: beszédadatbázisok, prozódiai feldolgozása, címkézése (gépi tanuláshoz, modellezéshez), prozódiai modellezés, prozódiai eseménydetektálás és prozódia szintézise, amelyeket ezután a gépi beszédszintetizátor, illetve beszédfelismerő rendszerekbe is illeszteni szükséges.

A kutatási beszámoló letölthető innen (PDF)

Bartalis Mátyás, Csapó Tamás Gábor, Nagy Péter, Szaszák György, Sztahó Dávid,
Tóth Bálint Pál, Zainkó Csaba
A résztvevő kutatók közös beszámolót adnak be, mivel munkájukat szervesen összehangolták, hiszen már a pályázatokban egymással komplementer módon határozták meg a feladatokat.