Siemens hallgatói szakmai szervezetek és hallgatói projektek ösztöndíj pályázat 2017.09.30.

 

A  Siemens Zrt. és a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem között létrejött együttműködési szerződésben foglaltak szerint a Siemens Zrt. támogatja a BME szakmai diákszervezetei által kezdeményezett, szervezett tevékenységeket, illetve azokat a hallgatói kezdeményezéseket, melyek révén a hallgatók kutatásfejlesztési tevékenységet végeznek. Ennek megfelelően a Siemens támogatja a Gépészmérnöki Kar, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar hallgatóinak az elméleti és gyakorlati szakmai munkával összefüggő kezdeményezéseit és tevékenységét (szakmai körök tevékenysége, szakmai ötletek megvalósítása, részvétel fejlesztési projektekben, önálló vagy kiscsoportos kutatásfejlesztési projekt stb.) A pályázat kiterjed doktoranduszok által kezdeményezett kutatási és fejlesztési projektekre is.

A pályázat útján elnyerhető, megosztható keretösszeg a 2017/18-as tanév-ben: 2.090.000,- Ft.

A dékáni ellenjegyzéssel benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a 2017/18-es tanévben megvalósuló tevékenység pontos megnevezését és leírását,
  • a tevékenység megvalósítási tervét, költségvetését,
  • a megpályázott összeget,
  • valamint a pályázó által fontosnak tartott minden egyéb információt
  • ha a pályázó az ezt megelőző években elnyert támogatást ugyanezen pályázat révén, úgy a most benyújtandó pályázatának tartalmaznia kell a korábbi elnyert összeg felhasználásáról szóló rövid beszámolót

 

A pályázat terjedelme maximum 4 oldal.

A pályázatot a Pro Progressio Alapítványhoz kell benyújtani elektronikus formában.

(BME V1 ép. C szárny másfélemelet 3.  Tel: 463-2600, ppai@mail.bme.hu , www.proprogressio.hu)

 

A pályázatok leadási határideje: 2017. szeptember 30.

Elbírálás feltételei: A pályázatokról a kuratórium elnöke által felkért szakmai Bizottság értékelése alapján az alapítvány kuratóriuma dönt A pályázók az eredményről írásbeli értesítést kapnak. A sikeres pályázónak a támogatott tevékenységről annak lezárása után beszámolót kell készítenie, melyet személyesen, illetve a szervezet hivatalos honlapján is be kell mutatnia a Siemens Zrt. – előzetesen egyeztetett módon való –megjelölésével.

Budapest, 2017. június 15.

 

Dr. Pakucs János

kuratóriumi elnök