Siemens hallgatói szakmai szervezetek pályázat 2014.10.10.

Siemens pályázat hallgatói szakmai szervezetek részére

A  Siemens Zrt. és a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem között létrejött együttműködési szerződésben foglaltak szerint a Siemens Zrt. támogatja a BME diákszervezetei által kezdeményezett, szervezett tevékenységeket. Ennek megfelelően a Siemens támogatja a Gépészmérnöki Kar, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar hallgatóinak az elméleti és gyakorlati szakmai munkával összefüggő kezdeményezéseit és tevékenységét (szakmai körök tevékenysége, szakmai ötletek megvalósítása, részvétel fejlesztési projektekben, stb.)

A pályázat útján elnyerhető, megosztható keretösszeg 2014-ben: 2.000.000,- Ft.

A dékáni ellenjegyzéssel benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a 2014/15-ös tanévben megvalósuló tevékenység pontos megnevezését és leírását,
  • a tevékenység megvalósítási tervét, költségvetését,
  • a megpályázott összeget,
  • illetve azt, hogy a tevékenység hogyan járul hozzá a hallgatói szervezet céljaihoz,
  • valamint a pályázó által fontosnak tartott minden egyéb információt

 

A pályázat terjedelme maximum 4 oldal.

A pályázatot a Pro Progressio Alapítványhoz kell benyújtani elektronikus és nyomtatott formában.

(BME V1 ép. C szárny másfélemelet 3.  Tel: 463-2600, ppai@mail.bme.hu , www.proprogressio.hu)

 

A pályázatok leadási határideje: 2014. október 10.

Elbírálás feltételei: A pályázatokat a kuratórium elnöke által felkért szakmai Bizottság értékeli. A pályázók az eredményről írásbeli értesítést kapnak. A sikeres pályázónak a támogatott tevékenységről annak lezárása után beszámolót kell készítenie, melyet személyesen, illetve a szervezet hivatalos honlapján is be kell mutatnia a Siemens Zrt. – előzetesen egyeztetett módon  való –  megjelölésével.

Budapest, 2014 szeptember 2.

 

Dr. Pakucs János

kuratóriumi elnök