Siemens kutatói ösztöndíj pályázat 2017.08.30.

Pályázati felhívás Siemens – Pro Progressio KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére.

A Siemens Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem között létrejött 2017. évi Együttműködési Megállapodás keretén belül meghirdetésre kerülő „Siemens kutatói ösztöndíj” pályázat célja olyan tehetséges kutatók díjazása és további kutató munkájuk ösztöndíjjal való segítése, akik az ipar műszaki fejlesztését elősegítő, innovatív, újszerű, saját ötletet is tartalmazó kutatást végeznek alábbi témák egyikében:

Innovatív, légi járművekben alkalmazható elektromos hajtásrendszerek labor infrastruktúrájával kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenység

Teljesítményelektronikai rendszerek szabályozása

Hibrid és/vagy villamos hajtásrendszerek járműves alkalmazásokban

Energiatároló rendszerekkel kapcsolatos kutatások és kísérleti fejlesztések

 

Pályázatot nyújthatnak be a 2017/18-as tanévben a BME doktori iskoláiban tanulmányokat  folytató PhD hallgatók, valamint doktorjelöltek és a BME-vel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi oktatók-kutatók

Az ösztöndíj időtartama 12 hónap, az ösztöndíjakra  rendelkezésre álló keret 4.350.000 Ft, melynek felosztására a beérkezett pályázatok alapján az értékelő bizottság tesz javaslatot.

Az elnyerhető ösztöndíjak összege havi min. 80.000 és max. 150.000 Ft.

A kutató köteles havi beszámolót nyújtani az ösztöndíj időszaka alatt.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

Tanszékvezetői ajánlás (magyarul)

Kutatási terv angolul, max. 3 oldal

Önéletrajz (magyarul)

A pályázat benyújtásának módja: A pályázati dokumentumokat egy pdf file-ban kérjük elektronikusan eljuttatni a Pro Progressio alapítvány ppai@mail.bme.hu címére.

A pályázat beérkezési határideje: 2017. augusztus 30. 24.00 óra

A pályázatokat a kuratórium elnöke által felkért szakértői bizottság értékeli, rangsorolja, mely fenntartja a jogot a pályázók személyes meghallgatására is.

A pályázatokról az alapítvány kuratóriuma dönt.

A döntésről a pályázók írásos értesítést kapnak.

Budapest, 2017. június 15.

 

Dr. Pakucs János s.k.

a kuratórium elnöke