Siemens-ösztöndíj diplomamunkáért és doktori munkáért 2006. 09. 30.

A PRO PROGRESSIO Alapítvány pályázati felhívása
SIEMENS-ÖSZTÖNDÍJ DIPLOMAMUNKÁÉRT és DOKTORI MUNKÁÉRT elnyerésére
Felhívás
2006.

A Magyarországi Siemens-csoport (Siemens) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) között létrejött Együttműködési Megállapodás keretén belül a Siemens Werner v. Siemens Excellence  Award néven megalapította a Siemens-ösztöndíjat. A Siemens-ösztöndíj olyan kiemelkedő tudományos-technikai eredményekért adományozható, melyek a Siemens alábbi területeit érintik:

• Energiatermelés,
• Energiaátvitel és -elosztás,
• Automatizálástechnika, irányítástechnika,
• Információ- és kommunikációtechnika,
• Technika és környezet kapcsolata,
• Közlekedéstechnika
• Épülettechnika
• Orvostechnika

A Siemens-ösztöndíjjal új technológiák területén végzett munkák jutalmazhatók, melyek a fenti területeken kerülhetnek alkalmazásra, továbbá rokon területek kiemelkedő színvonalú kiegészítő, támogató munkái.

A “Siemens-ösztöndíj diplomamunkáért és a Siemens-ösztöndíj doktori munkáért” olyan végzős mérnökhallgatók, illetve kiegészítő tanulmányokat folytató (doktorandusz) utolsó éves hallgatók részére ítélhető oda, akik az adott évben, illetve a Siemens-ösztöndíj meghirdetése előtti évben eredményesen védték meg a diplomájukat, illetve doktori munkájukat. Ezen felhívás keretén belül két diplomamunka és három doktori munka díjazására kerül sor.

A diplomamunkáért járó ösztöndíj összege:
• 125 000 Ft.
A doktori munkáért járó ösztöndíj összege:
• 250 000 Ft.

2. A pályázat feltételei

A pályázathoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges egy, illetve két nyelven, mégpedig magyar-német, vagy magyar-angol nyelven:
• A pályázat tárgyát képező diplomaterv, illetve doktori munka (csak egy nyelven),
• A pályázó rövid szakmai életrajza (max. 1 oldalon, két nyelven),
• Tanszékvezetői vagy záróvizsga-bizottsági javaslat (2 nyelven)
• Bírálat (2 nyelven)
• Levelezési cím, ahova a dolgozat visszajuttatható

A Siemens ösztöndíjat véleményező bizottság öt főből áll, elnöke a BME stratégiai rektorhelyettese, két-két tagját a BME, illetve a Siemens delegálja. A bizottság elnökhelyettese a Siemens Csoport képviselője. A Bizottság véleményét figyelembe véve az alapítvány kuratóriuma dönt a pályázatokról 2006. október 30-ig bezárólag.

A pályázatokat a Pro Progressio alapítvány titkárságára kell

2006. szeptember 30-ig.

eljuttatni. (Központi épület, I.em.61.)

3. Egyéb feltételek

• A Siemens-ösztöndíj odaítélése jogilag nem támadható.

• A Siemens-ösztöndíj tulajdonosai elkötelezik magukat a Siemensnél, hogy a díjazott munkák felhasználásában kívánságra előjogokat élvez a Siemens. A kölcsönös jogokat és kötelezettségeket a magyar szabadalmi törvények szellemi termékekre vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

• A Siemens-ösztöndíj tulajdonosai elkötelezik magukat, hogy munkájuk publikálásakor vagy nyilvános előadásakor megjelölik azt, hogy az a Siemens támogatásával jött létre, illetve azt Siemens-ösztöndíjjal jutalmazták.

Budapest, 2006. május 22.

         Pakucs János sk.
         a kuratórium elnöke