Siemens rendszerintegrátori pályázat 2010.03.31.

Pályázati Felhívás 
A Pro Progressio Alapítvány a Siemens Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által kötött 2009. évi Együttműködési megállapodással összhangban  meghirdeti a
              Siemens ösztöndíj innovatív rendszerintegrátori munkáért
című ösztöndíjat. 
Az ösztöndíj célja:  olyan tevékenységek támogatása és elismerése, amelyek az Irányítástechnika és Informatika Tanszék birtokában lévő Siemens automatizálási eszközökből (PLC-k, operátori panelek, szoftverek)  

  • gyakorlati oktatási feladatok megvalósítására alkalmas laboratóriumi mérőhelyek összeállítására, kialakítására

 

  • és azok mechanikai és szoftveres tekintetben egyaránt működőképessé tételére

 irányulnak, összhangban  mind BSC, mind pedig az MSC mérnökképzés célkitűzéseivel.Pályázhatnak:
Az Irányítástechnika és Informatika Tanszék tanszemélyzetének oktatói, kutatói és műszaki munkatársai közül azok, akik a fent  leírt tevékenységben alkotó módon részt vettek, és ezzel rendszerintegrátorként jelentős hozzáadott értéket teremtettek.
Pályázni lehet egyénileg, és/vagy kollektíváknak. Az ösztöndíj: 300 000,- Ft azaz Háromszázezer Forint egyszeri összeg 
A pályázatok  beadása és elbírálásaA rendszerintegrátori tevékenység és annak eredménye leírását tartalmazó pályázatokat max. 2 kis gépelt oldal terjedelemben, két példányban, lezárt borítékban   2010 . Március 31-ig kell beadni a Irányítástechnika és Informatika Tanszék titkárságán. 
A beadott pályázatokat a kuratórium elnöke által felkért bizottság bírálja el 2010. április  15-ig , melynek tagjai a BME és a Siemens képviselői, elnöke  Dr. Csubák Tibor, a VIK IIT képzési felelőse, társelnöke pedig dr. Ludvig Lászó,  a Siemens Zrt. I IA/DT divíziójának. vezetője. 
Budapest, 2010. február 10. 
Dr. Pakucs János s.k.
kuratóriumi elnök