Siemens szakdolgozat/diplomaterv pályázat 2017.10.10.

 

Pályázati felhívás a SIEMENS – Pro Progressio Szakdolgozat/Diplomaterv ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére.

A Siemens Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem között létrejött 2017. évi Együttműködési Megállapodás keretén belül meghirdetésre kerülő „Siemens-ösztöndíj” pályázat célja olyan tehetséges fiatalok díjazása és további kutató munkájuk ösztöndíjjal való segítése, akik az ipar műszaki fejlesztését elősegítő, innovatív, újszerű, saját ötletet is tartalmazó szakdolgozatot / diplomamunkát készítettek az alábbi Siemens témák egyikében:

 • Kiemelt témakörök:
 • Turbinalapátokkal, hegesztett alkatrészekkel kapcsolatos vizsgálatok
 • Transzformátor tervezéssel kapcsolatos vizsgálatok
 • Villamos hajtásrendszerek szimulációja és modellezése
 • Villamos hajtású járművekkel kapcsolatos vizsgálatok
 • Villamos hajtású repülőgépekkel kapcsolatos kutatások
 • Teljesítményelektronika, hajtásirányítás
 • Korszerű akkumulátoros technológiák
 • Speciális anyagvizsgálatok, elsősorban elektromos/villamos berendezésekben használt anyagok

 

Bővebb információ az egyes divíziók tevékenységével kapcsolatban: www.siemens.hu

Bővebb információ Siemens innovációs tevékenységével kapcsolatban: http://www.siemens.com/innovation/

A Siemens-ösztöndíj szakdolgozat kategória:

 • A pályázatra vonatkozó feltételek:
 • 2016/17-es tanévben jeles eredménnyel megvédett BSc szakdolgozat
 • A szakdolgozat az alábbi karok valamelyikén került leadásra:
  • Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  • Gépészmérnöki Kar
  • Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
 • A pályázó a pályázat beadásakor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nappali tagozatos hallgatója.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a szakdolgozatot a feladatkiírással együtt
 • egy kétoldalas összefoglalót a szakdolgozatról,
 • a tervet kiadó tanszék/intézet véleményét/ajánlását,
 • a dolgozatnak a védés során felhasznált részletes bírálatát,
 • igazolást a védés érdemjegyéről,
 • a pályázó elérhetőséget (cím, telefon, e-mail), amelyen a pályázó az eredményről értesíthető.
 • igazolás BME-s nappali tagozatos jogviszonyról
 • A pályázatot kizárólag elektronikus úton kérjük benyújtani
 • A pályadíj összege karonként szakdolgozat kategóriában (BSc): 60.000 Ft/fő

 

A Siemens-ösztöndíj diplomaterv kategória:

 • A pályázatra vonatkozó feltételek:
 • 2017/2018-as tanév őszi félévében, Diplomaterv tárgyat felvette (VIK és GPK: Diplomaterv I. vagy II, KJK: Diplomaterv)
 • A diplomaterv az alábbi karok valamelyikén került kiírásra:
  • Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  • Gépészmérnöki Kar
  • Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
 • A pályázó a pályázat beadásakor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MSc képzésben résztvevő, nappali tagozatos hallgatója.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a diplomaterv feladatkiírását és egy legfeljebb 2 oldalas leírást, ami tartalmazza a diplomaterv célját, a tervezett megvalósítási folyamat és a várható eredményeket.
 • egy kétoldalas összefoglalót a témáról
 • a tervet kiadó tanszék/intézet véleményét/ajánlását
 • a pályázó elérhetőséget (cím, telefon, e-mail), amelyen a pályázó az eredményről értesíthető.
 • igazolás BME-s nappali tagozatos jogviszonyról, és a Diplomaterv tárgy felvételéről
 • a pályázatokat kérjük kizárólag elektronikus formában beadni
 • A pályadíj összege karonként diplomaterv kategóriában (MSc): 100.000 Ft/fő

 

A díjakat az Alapítvány Kuratóriuma ítéli oda szakmai bíráló bizottság javaslata alapján.

Beadási határidő: 2017. október 10. 12.00 óráig

A pályázatokat elektronikusan kérünk megküldeni : a Pro Progressio Alapítvány ppai@mail.bme.hu címére.

A díjak átadására ünnepélyes keretek között a Siemens Zrt. Gizella utcai központjában kerül sor.

Budapest, 2017. június 15.

 

Dr. Pakucs János s.k.

a kuratórium elnöke