Silicon szakdolgozat/diplomaterv pályázat 2016.07.15

 

A Silicon Laboratories Hungary Kft. és a Pro Progressio alapítvány szakdolgozat/diplomaterv pályázatot hirdet az alább megjelölt villamosmérnöki témakörök és az azon dolgozó tehetséges mérnökhallgatók ösztöndíjjal történő támogatására:

 • Analóg és digitális áramkör tervezése
 • Nagyfrekvenciás áramkörök tervezése
 • Nagyfrekvenciás eszközök és berendezések méréstechnikája
 • Beágyazott rendszerek tervezése (rádiós összeköttetést használók előnyben)

Díjak

                                                                                        Első díj:              Br. 150.000 Ft

                                                                                        Második díj:      Br. 125.000 Ft

                                                                                        Harmadik díj:   Br. 100.000 Ft

Ezen felül minden díjazott tanszéke kap 300.000 Ft szabadon felhasználható támogatást (konzulensnek, eszközökre, stb.)

Jelentkezés

A pályázaton részt vehetnek mindazon hallgatók, akik a 2015 őszi vagy 2016 tavaszi szemeszter során sikeresen megvédik szakdolgozatukat/diplomatervüket és MsC vagy BsC végzettséget szereznek, valamint teljesítik az alábbi kritériumokat:

 • Jeles szakdolgozat/diplomaterv
 • Jó vagy Jeles összesített tanulmányi eredmény
 • A szakdolgozatot/diplomatervet a vizsgabizottság a pályázatra érdemesnek találja.

A pályázathoz csatolandó:

 • Másolat a szakdolgozatról/diplomatervről és annak bírálatáról
 • Az államvizsga bizottság ajánlása (a mellékelt formanyomtatványon)

A pályázatokat a Silicon Laboratories Hungary Kft-hez kell lehetőleg elektronikus, vagy postai úton eljuttatni Dr. Marozsák Tamás részére. Email: tamas.marozsak@silabs.com

Határidő

A pályázatok beadási határideje 2016. március 15., illetve 2016. július 15.

A díjak átadására a Silicon Laboratories Hungary Kft. telephelyén (Graphisoft Park) kerül sor.

Értékelési szempontok

A díjak odaítéléséről az alapítvány kuratóriuma dönt a  Silicon Laboratories Hungary Kft. bíráló bizottsága javaslata alapján. A díjak odaítélése az alábbi szempontok szerint történik:

 • Szakmai kompetencia, a tanult ismeretek biztos használata.
 • Megvalósított saját mérnöki alkotás bemutatása
 • Saját munka súlya a dolgozatban, egyéni hozzájárulás.
 • Témaválasztás. Időszerű, nehezebb témák választása előnyt jelent.
 • Dolgozat kivitele.
 • Angol nyelven írt diploma előnyt jelent.

Budapest, 2016.01.07.

 

Kovács Krisztián                                                                                                                     Pakucs János

Igazgató                                                                                                                                     elnök

Silicion Laboratories Hungary Kft                                                                                        Alapítvány

 

 

 

Pályázati lap

 

A Silicon Laboratories Hungary Kft. & Pro Progressio Alapítvány szakdolgozat/diplomaterv pályázatára.

 

A pályázó tölti ki:

Pályázó neve:                                                                                                                                              

Szakdolgozat/Diplomaterv címe:                                                                                                                                       

Intézmény neve:                                                                                                                                         

Kiíró tanszék neve:                                                                                                                                     

Konzulens neve és email címe:                                                                                                                  

Levelezési cím:                                                                                                                                           

Telefon:                                                                     email:                                                                       

 

 

A záróvizsga bizottság tölti ki:

Diplomaterv minősítése:                                                                                                                            

Szerzett végzettség (MsC, BsC):                                                                                                                 

A záróvizsga bizottság elnöke:                                                                                                                   

A diplomatervet/szakdolgozatot a diplomaterv pályázaton való részvételre javasoljuk.

                                              

A ZVB elnöke

 

A kitöltött és aláírt űrlapot, valamint a másolatot a diplomatervről és annak bírálatáról (ezek elektronikus formában is küldhetők a tamas.marozsak@silabs.com címre) kérjük legkésőbb a diplomavédési időszakot követő 2 héten belül elküldeni az alábbi címre:

Silicon Laboratories Hungary Kft,

1031 Budapest,

Záhony utca 7.

 

telefon: +36 1 4534250