Szerves fénykibocsátó panellel szerelt mobil eszköz termikus modellezése és szimulációja

A modern, hordozható telekommunikációs eszközökben (telefon, tablet) található integrált áramkörök disszipációja több watt is lehet, ami a készülék belsejében inhomogén hőmérsékleteloszlást hoz létre.

A megjelenítő panelek félvezető fényforrásainak elektromos karakterisztikája erősen hőmérsékletfüggő. A célom volt, hogy elkészítsem egy mobil eszköz modelljét, és szerves fénykibocsátó panelt modellezve megvizsgáljam, hogyan alakul a kibocsátott fény homogenitása. A szimulációkat az általam készített, szukcesszív hálózatredukciós módszeren alapuló térszimulátor
programmal végeztem.

A kutatási beszámoló letölthető innen (PDF)

Dr. Pohl László, adjunktus, BME Elektronikus Eszközök Tanszéke
2015. július 20.