Tanulmányút a Karlsruhei Egyetemen I.

Tanulmányút a Karlsruhei Egyetemen

 

Időpont: 2010. június 12-18.

Résztvevők: Dr. Arató Péter

                     Dr.Kullmann László

                     Mádl Katalin

Elvégzett feladatok:

 

A Karlsruhei Egyetemen 2010. júliusában szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók (10 villamos és 5 gépész) számára, szakirányuknak megfelelő labor helyek kiválasztása és szakmai programok összeállítása karlsruhei oktatókkal együtt:

.

 8 hallgató a Becker professzor úr által vezetett Intézetben (Institut für Technik der Informationsverarbeitung) 2 hallgató a Zwick professzor úr által vezetett intézetben (Institut für Höchstfrequenztechnik und Elektronik), 3 hallgató Ernst professzor úrnál (Institut für Technische Thermodinamik) és 2 hallgató Scnack professzor úrnál (Institut für Technische Mechanik) kapott feladatokat.

 

1-1 Bsc és Msc Diplomamunka témájának megbeszélése, előkészítése (2010. szeptember –december, Prof. Böhm, Prof. Scnak)

 

A félév áthallgatáson (2010. október-2011. február) résztvevő BME villamos, informatika gépész és mechatronika szakos hallgatók tantárgy programjának összeállítása.

A Karlsruhei Egyetemen is bevezetésre került a Bsc., Msc. képzés, ezért bizonyos tárgyak, melyek az előző félévekben hallgatóink tantárgy listájában szerepeltek, más időpontban illetve más tartalommal kerültek be a karlsruhei programba.

Új, a BME tárgyaihoz illeszkedő programot állítottunk össze.

 

Megbeszélést folytattunk a két egyetem „Tudományos és Kutatási Együttműködési Szerződésének” előkészítéséről, melynek aláírására a két intézmény rektora által 2011 május 12-13.-án kerül sor.

A megbeszéléseken illetve az egyeztetéseken karlsruhei részről a következőkben felsoroltak

vettek részt:

 

  • Prof. Dr.Jürgen Becker
  • Prof. Dr.Bernhard Heck
  • Prof. Dr.Thomas Zwick
  • Prof. Dr.Klemens Böhm
  • Prof. Dr.Günter Ernst
  • Achim Niessen
  • Melitta Habersaat

 

 

A Karlsruhei Egyetem volt rektora,Prof.Dr.Sigmar Wittig kérésére és meghívására tájékoztató megbeszélésen vettünk részt. (Wittig professzor úr egyetemünk díszdoktora.)

  

Budapest, 2010. 07.02

  

Dr.Arató Péter                        Dr.Kullmann László                                         Mádl Katalin