TDK és OTDK különdíjak

2013. december 16-án Pakucs János, a kuratórium elnöke és Péceli Gábor rektor átadták a Pro Progressio alapítvány TDK és OTDK különdíjait.
Az Alapítvány 1998-ban létrehozta a hallgatói TDK ösztöndíjat, melyet karonként 1 hallgató nyerhet el TDK tevékenysége elismeréseképpen.
A Díj összege 100.000 Ft,-/fő egyéni ösztöndíj .A  2000-ben létrehozott  Oktatói TDK ösztöndíjat karonként 1-1 oktató nyerheti el TDK tevékenysége elismeréseképpen. Az ösztöndíj összege 150.000,- Ft/fő.
2011-ben került sor először a Pro Progressio Alapítvány OTDK hallgatói és tanári ösztöndíj meghirdetésére. Az OTDK hallgatói ösztöndíjban azon BME hallgatók részesülhetnek, akik az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia Aranyérmet kaptak, OTDK tanári ösztöndíjat pedig azon BME oktatók kaphatnak, akiknek hallgatói az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia díjban részesültek. Mindkét díj összege: 200.000,- Ft/fő.
Díjazottak (2013) 
Elnökség 

TDK hallgatói ösztöndíjban részesültek:

 • Építőmérnöki Kar: Széles Borbála

Téma: Diszkrét lineáris kaszkád modell alkalmazása digitális terepmodellen való lefolyás vizsgálatában

Témavezető: Dr. Hajnal Géza egyetemi docens, Torma Péter tanársegéd, Dr. Szilágyi Péter egyetemi tanár

 • Gépészmérnöki Kar: Molnár Tamás Gábor

Téma: Autókövetéses modell vizsgálata digitális szabályozás esetén

Témavezetők: Dr. Insperger Tamás egyetemi docens, Dr. Orosz  Gábor assistant professor, University Michigan

 • Építészmérnöki Kar: Péter Dóra (megosztott)   

Téma: PAPIRREÁLIS

Témavezetők: Dr. Borosnyói Adorján egyetemi docens, Páricsy Zoltán egyetemi tanársegéd,

 • Építészmérnöki Kar: Máthé Virág Eszter (megosztott)

 

 

Téma: PAPIRREÁLIS
Témavezetők: Dr. Borosnyói Adorján egyetemi docens, Páricsy Zoltán egyetemi  tanársegéd

 

 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Gazsó Zita

 

 

Téma: Kukoricarost biofinomító szemléletű feldolgozása
Témavezető: Dr. Barta Zsolt egyetemi adjunktus

 

 

 • Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Szárnyas Gábor

Téma: Inkrementális gráf lekérdezések a felhőben

Témavezető: Dr. Ráth István tudományos munkatárs, Dr. Varró Dániel egyetemi docens, Izsó Benedek doktorandusz

 • Közlekedésmérnöki Kar: Hajdu Richárd

Téma: D55 típusú biztosítóberendezés szimulációja és kezelőpulti vezérlése

Témavezető: Dr. Baranyi Edit, adjunktus

 • Természettudományi Kar: Lovas Attila

Téma: Új aktív kontúr alapú alkalmazás EKG-kapuzott CT felvételek szegmentálásához

Témavezető: Dr. Sótonyi Péter SE Érsebészeti Klinika, Dr. Szilágyi Brigitta egyetemi docens BME

 • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Tunkli Dániel Kálmán

Téma: Olajár változások hatása a tőkepiaci hozamokra

Témavezető: Dr. Bóta Gábor egyetemi adjunktus

TDK oktatói díjban részesülnek:

 • Építőmérnöki Kar: Dr. Hajnal Géza egyetemi docens

Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

 • Gépészmérnöki Kar: Dr. Tamás Péter egyetemi docens

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

 • Építészmérnöki Kar: Gaul Cicelle adjunktus

Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Dr. Keglevich György tanszékvezető egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

 • Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Prekopcsák Zoltán tanszéki mérnök

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

 • Közlekedésmérnöki Kar: Weltsch Zoltán tanársegéd

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

 • Természettudományi Kar: Dr. Erdei Gábor egyetemi docens

Atomfizika Tanszék

 • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens

Közgazdaságtudományok Intézet Környezetgazdaságtan Tanszék

 OTDK hallgatói ösztöndíjban részesülnek: 
 • Gépészmérnöki Kar: Király Anett

 

Téma: Elektromosan vezetőképes polimerek fejlesztése; Témavezető: Dr. Ronkay Ferenc György egyetemi docens

 

 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Balogh Attila

 

Téma: Olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés alkalmazása a gyógyszer technológiában; Témavezető: Nagy Zsombor Kristóf egyetemi tanársegéd

OTDK oktatói díjban részesülnek:

 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Nagy Zsombor Kristóf egyetemi tanársegéd
 • Gépészmérnöki Kar: Dr. Mészáros László adjunktus