Transelektro Röck István hallgatói ösztöndíj pályázat 2008. 07. 15.

A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a Transelektro Ganz-Röck ZRt. által alapított
„Röck István ösztöndíj” elnyerésére

A Transelektro Ganz-Röck ZRt. célja, hogy ösztöndíjjal is támogassa a hallgatókat a vállalat fő profilját alkotó erőművi kazánok tervezési, gyártás-technológiai, valamint a kapcsolódó egyéb szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat tevékenységébe történő bekapcsolódásra.

A „Röck István ösztöndíjra” a BME Gépészmérnöki Karának a 2008/2009-es tanévben harmadéves, hagyományos képzésben, vagy BSc. képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, és 1 pályázó nyerheti el az ösztöndíjat.

Az ösztöndíj:
– két félévre szól, 2008. szeptember 1-től 2009. június 30-ig tart
– összege: nettó 50.000,- Ft/hó

Pályázati feltételek:
– tanulmányi átlag az előző félévben legalább 3,5;
– kötelezően felveendő tantárgyak;
– a Transelektro Ganz-Röck ZRt. által meghirdetett témák valamelyikében TDK-, illetve szakdolgozat készítése.

A pályázat tartalmazza:
– a szakmai önéletrajzot;
– a tanulmányi eredményt;
– támogató nyilatkozatokat (max. 2 db, BME és ipari témavezető, tanszékvezető).

A pályázatot a Pro Progressio Alapítványhoz kell benyújtani
(K. épület I. em. 62., tel.: 463-1258)

A pályázatok leadási határideje: 2008. július 15.
Elbírálási határidő: 2008. szeptember 15.
Az elbírálás feltételei: a pályázatokat a kuratórium elnöke által felkért 3 tagú Bizottság értékeli.

Budapest, 2008.06.23.

 

Dr. Pakucs János
kuratóriumi elnök