Új tri- és tetraciklusos pirrolotriazepin származékok előállítása

Az Egis originális kutatásának egyik fontos célkitűzése volt a 2,3-benzodiazepinekkel rokon vegyületek kutatása.

Ennek az egyik irányvonala volt, hogy a benzodiazepin alapvázon a benzolgyűrűt – elsősorban – nitrogénheterociklusokkal helyettesítsék, valamint vizsgálják, hogy a C gyűrű kiépítése hogyan befolyásolja a vegyületek alkalmazhatóságát. Doktori munkám célja, hogy a kutatócsoport által korábban előállított pirrolotriazepinon alapvegyületekre további heterociklusokat, úgymint imidazol-, triazol-, tetrazol- és kinazolongyűrűt építsek ki.

A kutatási beszámoló letölthető innen (PDF)

Földesi Tamás, doktoráns, Egis Gyógyszergyár Zrt

2015.11.19.