Vállalati alkalmazásintegráció oktatási módszertanának kutatása és kapcsolódó tárgytematika

Vállalati alkalmazásintegráció oktatási módszertanának kutatása és kapcsolódó tárgytematika fejlesztése 

Kutatási jelentés  

Bevezetés

A vállalati alkalmazás integráció (EAI) egy napjainkban különösképpen fenálló igény. A különböző célú – és gyakran gyártójú – szoftvereket úgy kell összehangolnunk, hogy azok kommunikálni tudjanak egymással, és így adataikat és funkcióikat megosztva hatékonyabb működést eredményezzenek. Az érintett rendszerek nagyon szerteágazóak, az évtizedek ótaműködő mainframe alkalmazásoktól a néhány éve fejlesztett modern alkalmazásokig. Ez a technologiai sokszínűség teszi az alkalmazás integrációt igazi kihívássá. Az integráció fokának, módjának és módszertanának különbségei és a használt eszközök közötti eltérések is komoly fejtörést okoznak az alkalmazás integrációt definiálni kívánó szakembereknek. Számtalan fogalom létezik a témakörben, melyet mindenki más-más irányból közelít meg.Jelen kutatás célja az alkalmazásintegráció elméletének, módszertanának és gyakorlati eszközeinek oktatása illetve oktatási módszertanának kidolgozása továbbá laboratóriumi keretek közt folyó oktatás számára mintapéldák és kapcsolódó segédanyag készítése. 

Oktatási tematika

A laboratóriumi gyakorlatok különlegessége, hogy sok heterogén rendszert kell használni egy összetett rendszerkörnyezetben. A használandó rendszerek sokfélesége teszi lehetővé az életben előforduló oly sokféle integrációs helyzet szimulálását.Néhány lehetséges laboratóriumi foglalkozás sorrendbe szedve a következő lehet: 1. Ismerkedés az összetett rendszerkörnyezettel – ki/be jelentkezés, szerverek futtatása/leállítása, alapvető funkciók tesztelése, rendszerhasználat és menedzsment szimulált vállalati alkalmazás integrációs környezetben.2. Példa Webszolgáltatás létrehozása (illetve standard vállalati szolgáltatások aktiválása és elérése) és interfészhez illesztése, tesztelése.3. Humán interfész definiálása, implementálása. Kollaborációs feladat megoldásának tervezése, implementálása. Párhuzamos szálak és folyamatok alkalmazása, vizsgálata.4. BPEL folyamat finomhangolása, EJB (Enterprise Java Bean) hívás BPEL folyamatból. Szolgáltatás hívás JMS segítségével. 5. Korrelációk használata, eseménykezelés. Hibakezelés és állapotgép.6. Transzformációk illesztése szolgáltatáshíváshoz. Különféle adapterek használata – specifikáció, implementáció és tesztelés.7. High availability és klaszterezés. Bevezetési folyamathoz kapcsolódó tesztelés. Üzemeltetési kérdések: monitorozás, teljesítményelemzés, QoS paraméterek meghatározása. Laboratóriumi gyakorlatok

Példa gyakorlat – követelmény vizsgálat és modellezés

A laborfoglalkozás során elkészítjük a BackOffice pontos panasz elbírálási folyamatát, majd beimportáljuk azt a Tibco BusinessStudio BPM eszközbe. Itt kiegészítjük néhány szükséges implementációs részlettel, majd telepítjük az elkészített folyamatot a folyamatmotorra.… Az alábbi feladatok kerültek még kidolgozásra:- Web szolgáltatás fejlesztése és integrálása laboratórium- Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer illesztése Web-szolgáltatás interfészen keresztül- SAP rendszer illesztése Java connector (JCO) segítségével. Rendszerkörnyzet tervezése/fejlesztéseA leírt laborok lebonyolítása speciális rendszerkörnyezet meglétét igényli. A laborok során az egyes gépeknél ülő tanulók távoli asztal eléréssel fognak csatlakozni a szerveren futtatott virtuális gépek valamelyikéhez, és a munkát mindvégig ott végzik. Elkészültek a VMware rendszerhez természetesen a képfájlok is.Két különböző virtuális gép elkészítése volt szükséges: –         az egyiken a tervező eszközök futnak majd, –         míg a másikon a különböző kiszolgálók. Mindkét képfájlon magyar Microsoft Windows XP SP2 fut. A képfájlok használatához, és elkészítéséhez üzemeltetési útmutató is készült.  

Készítette: Dr. Martinek Péter és Dr. Szikora Béla  

Budapest, 2010-07-12