Vállalati alkalmazásintegráció oktatási módszertanának kutatása és kapcsolódó tárgytematika fejlesztése

Villányi Balázs

A heterogén alkalmazások izolációjának felszámolása már évtizedek óta igény. Az információs silók alkalmazása ugyanis sok kedvezőtlen tulajdonságot rejteget magában, ugyanakkor ezek a felszámolását előirányzó vállalati alkalmazásintegráció (Enterprise Application Integration – EAI) nagymértékben javítja az információs hatékonyságot. Az EAI egyik legkézenfekvőbb alternatívája az alkalmazások interfészének felhasználásával történik. Az interfészen keresztüli integráció fontos vonzata a SOA (Service Oriented Architecture) előnyeinek érvényesülése, így a nagy belső kohézió, a laza csatolás és a konzisztencia.
Az általam kutatott alkalmazásintegrációs eljárások csoportját sémaillesztésnek nevezik, amelyek szintén az interfész alapú integrációt tesznek lehetővé. A sémaillesztés lényege, hogy az integrálandó interfészek sémáinak egyes entitásait megfeleltjük egymásnak, így azonos szemantikai jelentéstartalmú sémaentitások vesznek részt az alkalmazásokon átívelő műveletek esetében.

A teljes kutatási beszámoló letölthető innen (PDF)

Készítette: Villányi Balázs
Budapest, 2014-10-12