Varga József Alapítvány MSC Ösztöndíj pályázat 2014. 11. 30.

A Pro Progressio Alapítvány a Varga József Alapítvány támogatásával pályázatot hirdet a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar MSc hallgatói részére hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

 

 1. A BME VBK Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki, Gyógyszervegyész-mérnöki, vagy Műanyag- és száltechnológiai mérnöki mesterszakára felvett önköltséges hallgatók pályázhatnak a Varga József és a Pro Progressio alapítvány által biztosított tanulmányi ösztöndíjra, az alábbiak szerint:

 

 1. A tanulmányi ösztöndíj összege 100 ezer forint egy összegben kifizetve.
 2. Kiosztható ösztöndíjak száma: maximum 7
 3. A pályázók közötti rangsorolás szempontjai:
  1. Sikeres TDK tevékenység
  2. Az MSc képzés első három félévében elért súlyozott átlag
 4. Pályázatot nyújthat be az az MSc képzés negyedik félévén tanuló önköltséges hallgató, aki
  1. az MSc tanulmányait a 2012/13-as tanév tavaszi félévében kezdte;
  2. ebben a félévben sikeresen befejezi tanulmányait, elkészíti diplomamunkáját, és záróvizsgára jelentkezik;
  3. az előző három félévben összesen legalább 90 kreditet teljesített;
  4. az előző félévben az ösztöndíjindexe 4,0 feletti volt.
 5. A tanulmányi ösztöndíj elnyeréséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
   1. Az MSc képzésben eddig elért eredmények Neptunból kinyomtatva.
   2. A Diplomamunka max. egyoldalas bemutatása
   3. Rövid szakmai önéletrajz
   4. Elért TDK és egyéb szakmai díjak (Fénymásolat)
   5. A diplomamunka témavezető kiváló kutatómunkáról szóló igazolása.
   6. Személyes adatokat tartalmazó adatlap (Adatlap hallgatói szerződéshez)
 6. Nem adhat be pályázatot az az önköltséges hallgató, akinek a képzési díját a munkáltatója átvállalta.

 

 1. Az ösztöndíjakra pályázni 2014. november 30-ig lehet. Pályázatok beadásának helye: VBK Dékáni Hivatal.

 

 

Budapest, 2014. november 15.

 

 

Dr. Pakucs János sk.

kuratóriumi elnök