Az alapítvány a vállalatoktól kapott céltámogatások terhére rendszeresen kiír hallgatói és oktatói ösztöndíjpályázatokat. A teljes körű felsorolás lehetetlen, a legbőkezűbb támogatók ösztöndíjai és adományai közül szemelgettünk.

Ericsson-logo-blue-1024x768Ericcson – A cég sokoldalú támogatása a híradástechnika, távközlés és telematika, mobilkommunikáció területén az újonnan felszerelt laboratóriumoktól, csúcstechnológiájú ajándék eszközöktől a közös kutatási és képzési programokig nagyon sokféle lehetőséget teremt a műegyetemi hallgatók, doktoranduszok és kutatók számára. Az Ericsson Magyarország Kft. hallgatói és doktoranduszi ösztöndíjakból közel 100 hallgató részesül minden évben.

 

GElogoGeneral Electric – Az egyik legrégebbi, sokoldalú együttműködést megalapozó, vállalati ösztöndíj az „Aschner Lipót hallgatói ösztöndíj”, amelyre öt műegyetemi kar hallgatói pályázhatnak. Az ösztöndíjas hallgatók a negyedik egyetemi évben tutori irányítást kapnak, majd végül egy hónapos szakmai gyakorlatot töltenek a GE gyárában. Ennyi idő alatt már igen szoros kapcsolatok épülhetnek ki a hallgató és a cég között, és a folytatás is garantált: a kiemelkedő hallgatóknak felajánlhatják, hogy diplomamunkájukat egy, a cég által kijelölt témában írják meg, s ehhez mind szakmai, mind anyagi segítség is járul. A  GE ugyancsak minden évben kiírja  diplomaterv-pályázatát. Mindemellett a vállalat az egyetemmel közösen egy igényes és sikeres saját doktori képzési szisztémát is működtet.

mvm-nagyMVM – A Magyar Villamos Művek ZRt. ösztöndíjakkal támogatja a 35 évnél fiatalabb oktatókat, kutatókat, valamint lehetővé teszi a konferenciákon, tanulmányutakon történő részvételt. A pályázatokon a Villamosmérnöki és Informatikai Kar és a Gépészmérnöki Kar hallgatói és oktatói vehetnek részt. Az MVM ezenkívül támogatja a Nukleáris Technikai Intézetben folyó oktató, kutató munkát.

siemens-logoSiemens – A nagy hagyományú cég magyarországi vállalata kiemelt feladatának tekinti a műszaki felsőoktatás támogatását és a művészeti macenatúrát. A Werner von Siemens Excellence Award díjpályázat révén elismeri a kiváló diplomamunkákat és a doktorandusz hallgatókat. A Siemens ösztöndíjakat biztosít a német nyelvű mérnökképzésben résztvevő hallgatók számára a Karlsruhei Egyetemen folytatott tanulmányokhoz. A Siemens által támogatott kutatási területek: energiatermelés, -átvitel és -elosztás, automatizálástechnika, információ- és kommunikációtechnika, a technika és a környezet kapcsolatának vizsgálata.

Hasonlóan sokrétű együttműködés jött létre többek között az Audival, az Eductronic-kal, a Flextronics-szal, az Integration-nel, de például a Magyar Szabadalmi Hivatallal is, ahonnan a támogatások szintén komoly ösztöndíjak és diplomadíjak formájában érkeznek az egyetemre.

A képzés és a kutatás új útjai
A fenti – korántsem teljes körű – felsorolásból is látható, hogy a Pro Progressio Alapítvány erejéhez mérten segít minden értelmes és fontos egyetemi feladat megvalósításában. Erőfeszítése fémjelzi azt a szándékát, hogy a nagy adományozók támogatásainak fogadásán kívül a maga szerény eszközeivel is hozzájáruljon a legfontosabb cél megvalósulásához: ahhoz, hogy az új évezredben, a BME méltó módon kiállja az új próbákat, legyen szó akár tudományról, akár oktatásról, akár kultúráról vagy egyetemi környezetről. A kétszintű mérnökképzés bevezetése, az új egyetemi tudásközpontok megalapozása  továbbra is nagy összhangot kíván a gazdaság szereplői és az egyetem között. A cégek és az alapítvány anyagi segítségét még sokáig nem nélkülözheti az egyetem.