Részlet az Alapító Okiratból:

A Műegyetem Baráti Köre, – a Budapest, XI. Műegyetem rkp. 1-3. – a továbbiakban mint Alapító, alapszabályában foglalt célokkal egyezően, azok megvalósulásának elősegítésére és tudatában annak, hogy hazánk felemelkedésének nélkülözhetetlen feltétele az ország szellemi tőkéjének folyamatos gyarapítása, a felsőoktatás és a tudomány Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez is kapcsolódó folyamatainak fejlesztése érdekében alapítványt hoz létre, mert meggyőződése, hogy magas szintű és kellően interdiszciplináris felsőoktatás nélkül a társadalmi jólét tartós biztosítása elképzelhetetlen.