Eductronik kutatói pályázat 2008.02.26.

Pályázati felhívás A Pro Progressio Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi kutatási témára: Nemlineáris erősítés tulajdonságainak tanulmányozása Pályázati feltételek:A pályázatra olyan kutató csoportok jelentkezhetnek, melyek a témában elméleti és kísérleti tapasztalatokkal rendelkező műegyetemi doktoranduszokat, oktatókat és kutatókat foglalnak magukba, s akik a témában való jártasságukat publikációikkal bizonyítani tudják. Pályázni írásban lehet a kutatandó résztéma javaslatával, a kutató csoport tagjainak rövid szakmai önéletrajzával és a vonatkozó saját publikációik felsorolásával. A kutatás időtartama 2008. március 1 –  április 30.A megpályázható ösztöndíj keretösszege: 1.200.000 Forint.Jelentkezési határidő: 2008. február 15. A jelentkezést Doma Imréné-hez kell beadni a BME V2 épület 630 szobájában.A pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslata alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt, amiről a pályázók 2008. február 26-ig értesítést kapnak.A kutatásról beszámoló jelentést kell készíteni, amit a Pro Progressio Alapítványhoz kell eljuttatni.További pályázatokról tájékoztatás kapható a Pro Progressio Alapítvány Irodájában, BME K épület I. emelet 62 szoba, telefon: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu.Az Alapítvány pályázati felhívásai és a kuratórium döntései a www.bme.hu címen megtalálhatók.Budapest, 2008. február 5.  Dr. Pakucs János s.k.a kuratórium elnöke