Felzárkóztató tananyag fejlesztése web technológiák haladó szintű oktatásához

BESZÁMOLÓ a „Felzárkóztató tananyag fejlesztése web technológiák haladó szintű oktatásához”
ösztöndíj keretében végzett kutatásról
Pályázó neveŰ: Balássy György
Kutatói munka témája: Felzárkóztató tananyag fejlesztése web technológiák haladó szintű oktatásához
Kutatói ösztöndíj ideje: 2010. december – 2011. január
Támogató cég: IBM
A pályázat keretén belül az alábbi témakörökben készült oktatási segédanyag, amely lehetővé teszi, hogy a hallgatók a tárgyhoz szükséges előismereteket önállóan elsajátítsák:
I. Az internet működése
1. Fizikai felépítés, NIC, switch, router
2. Böngésző
3. Webszerver
4. IP cím, subnet mask, default gateway.
5. Port, tűzfal.
6. Névfeloldás, FQDN, DNS, localhost, hosts file, DynDNS.
II. A HTTP protokoll
1. Jellemzői
2. A kérés és a válasz általános formája
3. GET és POST
4. URL
5. Fejléc mezők
6. Hibakódok
7. HTTPS és tanúsítványok
8. Állapotkezelés és cookie
III. A HTML nyelv
1. Mi az a markup nyelv
2. A nyelv elemei: elem, attribútum
3. Főbb elemek
Dokumentum struktúra
Szöveg struktúra: címsor, bekezdés, felsorolás
Linkek
Szemantikai elemek
Táblázatok
Űrlapok
4. Validálás
IV. CSS stíluslapok
1. Attribútumok
2. Elhelyezés
3. Span és Div
4. Selectorok
5. Öröklés
6. Doboz modell
7. Oldalelrendezések: táblázattal és táblázat nélkül
8. Több stíluslap
9. Validálás
Budapest, 2010. november 29.