FETI Csernátony Hoffer András ösztöndíj pályázat 2010.02.28.

A Pro Progressio AlapítványPÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a a FURUKAWA ELECTRIC TECHNOLÓGIAI INTÉZET Kft. általDr. Csernátony Hoffer András, az egykori Nagyfeszültségű Technika Tanszék professzora emlékére alapított ösztöndíj elnyerésére A FETI Kft. célja, hogy ösztöndíjjal segítse a modern számítógépes szimulációs módszerek elsajátítását és alkalmazását a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.  
1./ A Csernátony Hoffer András ösztöndíjra a BME Bsc, Msc vagy PhD képzésben résztvevő hallgatói pályázhatnak, akik

  • bővíteni szeretnék ismereteiket a numerikus számítógépes szimulációs módszerek területén és
  • angol kommunikációs szintű nyelvismerettel rendelkeznek.

 Az ösztöndíj ideje alatt 1 – 6 hónap üzemi gyakorlaton vesznek részt a FETI Kft-nél, ahol magas műszaki és tudományos színvonalú numerikus szimulációs feladatokkal ismerkednek meg gyakorlott kutatómérnökök segítségével. 
2./ A pályázati rendszer A hallgató a meghirdetett témák közül választ. Jelentkezése a következőket tartalmazza: 

  • – A hallgató személyi adatai, indexének másolata, a képzési terület megnevezése (BSC, MSC: szak és szakirány, PhD: doktori iskola és kutatási téma)
  •  A választott téma megnevezése
  •  Témavezető neve, tanszéke, beosztása
  •  A témavezetővel egyeztetett munkaterv és a témavezető támogató nyilatkozata

 A jelentkezéseket a FETI, a BME TTK Fizika Tanszék és az Alapítvány által kijelölt bizottság bírálja el. A felvételi beszélgetés pontos időpontjáról és tartalmáról minden jelentkezőt időben értesítünk. A FETI Kft. által alapított Csernátony Hoffer András ösztöndíjat a bizottság döntése alapján lehet elnyerni. A döntés után a pályázókat írásban értesítjük. Az ösztöndíj elnyerésével véglegesítésre kerül a hallgató munkaterve, és megállapításra kerül az ösztöndíj pontos összege.
 Az ösztöndíj:1./        – 3 hónap időtartamra szól            – összege: 50.000,-Ft/hó, 1 főnek adható 2010. márciustól           
Kutatási téma:Félvezető optoelektronikai eszközök sávszerkezetének és optikai erősítésének vizsgálata kp-módszerrel 
Az ösztöndíjat nyert hallgatók a gyakorlat végeztével kötelesek egy összefoglaló jelentés formájában beszámolni szakmai tevékenységükről. A beszámolót a FETI-BME bizottság értékeli. 
3./ A jelentkezés benyújtásának módja:Jelentkezési határidő: 2010.02.28.
A jelentkezéseket az alábbi címre kell benyújtani írásban és elektronikusan. 
BME TTK Fizika Tanszék1111 Budapest, Budafoki út 8.cs-h-osztondij@dept.phy.bme.hu 
Budapest, 2010. 02.10.                                                                                                           
Dr. Pakucs János         Kuratóriumi elnök