FETI hallgatói ösztöndíj 2011.04.29.

A Pro Progressio AlapítványPÁLYÁZATI FELHÍVÁS-aa FURUKAWA ELECTRIC TECHNOLÓGIAI INTÉZET Kft. általDr. Csernátony Hoffer András, az egykori Nagyfeszültségű Technika Tanszék professzora emlékére alapított ösztöndíj elnyerésére 

A FETI Kft. célja, hogy ösztöndíjjal segítse a modern számítógépes szimulációs módszerek elsajátítását és alkalmazását a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.  
1./ A Csernátony Hoffer András ösztöndíjra a BME Bsc, Msc vagy PhD képzésben résztvevő hallgatói pályázhatnak, akik
·         bővíteni szeretnék ismereteiket a numerikus számítógépes szimulációs módszerek területén és
·         angol kommunikációs szintű nyelvismerettel rendelkeznek. Az ösztöndíj ideje alatt 1 – 6 hónap üzemi gyakorlaton vesznek részt a FETI Kft-nél, ahol magas műszaki és tudományos színvonalú numerikus szimulációs feladatokkal ismerkednek meg gyakorlott kutatómérnökök segítségével. 
2./ A pályázati rendszer A hallgató a meghirdetett témák közül választ. Jelentkezése a következőket tartalmazza: 
·         – A hallgató személyi adatai, indexének másolata, a képzési terület megnevezése (BSC, MSC: szak és szakirány, PhD: doktori iskola és kutatási téma)
·          A választott téma megnevezése
·          Témavezető neve, tanszéke, beosztása
·          A témavezetővel egyeztetett munkaterv és a témavezető támogató nyilatkozata 
A jelentkezéseket a FETI, a BME TTK Fizika Tanszék és az Alapítvány által kijelölt bizottság bírálja el. A felvételi beszélgetés pontos időpontjáról és tartalmáról minden jelentkezőt időben értesítünk. A FETI Kft. által alapított Csernátony Hoffer András ösztöndíjat a bizottság döntése alapján lehet elnyerni. A döntés után a pályázókat írásban értesítjük. 
Az ösztöndíj elnyerésével véglegesítésre kerül a hallgató munkaterve, és megállapításra kerül az ösztöndíj pontos összege. 
Az ösztöndíj:           
– 2 hónap időtartamra szól
           
– összege: 60.000,-Ft/hó, 1 főnek adható 2011. májustól
           
Kutatási téma:
Hélix antennák reflexiós paramétereinek kísérleti és elméleti meghatározása  Az ösztöndíjat nyert hallgatók a gyakorlat végeztével kötelesek egy összefoglaló jelentés formájában beszámolni szakmai tevékenységükről. A beszámolót a FETI-BME bizottság értékeli. 
3./ A jelentkezés benyújtásának módja:Jelentkezési határidő: 2011.04.29.
A jelentkezéseket az alábbi címre kell benyújtani írásban és elektronikusan. BME TTK Fizika Tanszék1111 Budapest, Budafoki út 8.cs-h-osztondij@dept.phy.bme.hu 
Budapest,  2011.04.10.                                                                                                          

 Dr. Pakucs János                                                                                                          Kuratóriumi elnök