GE Aschner Lipót ösztöndíjhoz kapcsolódó Vezető Tutor-i ösztöndíj 2007.05.04.

A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a
a General Electric Industrial – Consumer and Industrial üzletága támogatásával az Aschner Lipót ösztöndíjhoz kapcsolódó Vezető Tutor-i ösztöndíjra

Aschner Lipót ösztöndíj
A GE Consumer and Industrial globális versenyképességének megtartása érdekében a jövőben is a legjobb munkahelyeket kívánja biztosítani, a legjobb szakemberek számára. Ennek – és a Magyarországon elérhető egyetemi kutató/fejlesztő kapacitások optimális kihasználásának – érdekében szoros együttműködést épített ki az alábbi kulcsfontosságú magyarországi egyetemekkel: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Miskolci Egyetem, Veszprémi Egyetem.

Ezen együttműködés egyik formája a 2000/2001. tanév óta működő Aschner Lipót ösztöndíj program*. A két éves ösztöndíjprogram célja, egy hosszútávú oktatási együttműködési szerződés keretében, elsősorban a legkiválóbb képességű 3. éves egyetemi hallgatók kiválasztását követően, a hallgatók konkrét GE projekt témákba történő bevonása, egyetemi képzésük támogatása a vállalati, egyetemi és hallgatói érdekeknek megfelelően. 

*A 2006/2007 tanévben az Aschner ösztöndíjasok száma: 10 fő

ELVÁRÁSOK:
• Iparág / gyakorlati témák ismerete
• 5 év oktatói tapasztalat az adott egyetemen
• Vezető oktató beosztás (docens, egyetemi tanár, tud. főmunkatárs)
• Széleskörű kapcsolatok az egyetem tanszékeivel
• Tapasztalat koordinátori / szervezői területen
• Erős kommunikációs készség, tárgyalástechnika
• Legalább középfokú angol nyelvtudás

FELADATOK:
A vezető tutor felelős az alábbi tevékenységek ellátásáért, összehangolásáért az egyetem és a vállalat között:
• A vállalat számára perspektivikus témák azonosítása az egyetemi karokon, összhangban a vállalatnál zajló kutatásokkal (egyeztetve a vállalati szakemberekkel) és szem előtt tartva az egyetemi kutatások fő irányait is
• Ajánlattétel a témákra a vállalat felé
• A mindenkori témákhoz felelős egyetemi tutorok felkutatása, javaslattétel a vállalatnál az ő személyükre vonatkozóan
• Lehetséges ösztöndíjasok felkutatása az egyetemen (3. éves hallgatók), javaslattétel a vállalatnál az ő személyükre vonatkozóan
• Pénzügyi lekérések egyeztetése a vállalati ösztöndíj koordinátorral
• Felkérés esetén részvétel az ösztöndíjas beszámolók megszervezésében
• Minden olyan tevékenység támogatása, segítése, mely az egyetem, a vállalat és a hallgatók kapcsolatát fenntartja, szorosabbra fűzi (pl.: nyílt nap, állásbörze).

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:
Ösztöndíj összege:  100.000,- Ft/hó, 2007.09.01-től
Jelentkezési határidő: 2007. május 4.
Pályázás módja: egy oldalas angol- és magyar nyelvű szakmai önéletrajz és egyoldalas terv a következő témában: „Az Aschner program átstrukturálása a kétciklusú képzés (MSc / BSc) tükrében.”. A pályázati anyagot a Pro Progressio Alapítvány irodájában  (BME K.ép. I.em.62., Tel: 463-1258, E-mail: ppai@mail.bme.hu, www.proprogressio.bme.hu) lehet leadni a fenti határidőig, és ott lehet tájékozódni az Aschner Lipót ösztöndíj programmal kapcsolatban is.
A pályázatokról az alapítvány kuratóriuma dönt a BME és a GE képviselőiből álló bizottság javaslata alapján.

Budapest, 2007.04.02.

        Dr. Pakucs János sk.
        kuratóriumi elnök