GE Healthcare hallgatói pályázat 2007.04.10.

A Pro Progressio Alapítvány 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a
AZ  “ÖVEGES JÓZSEF”  GE HUNGARY ZRT.  HEALTHCARE DIVÍZIÓ
HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ  ELNYERÉSÉRE  2007-2008 TANÉVRE

 A GE Hungary ZRt. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra. 1.  Pályázati feltételekAz “Öveges József” hallgatói ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik·          2007 tavaszán képzésük utolsó előtti évét végzik informatikus, programozó- / programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon; ·          az utolsó 2 félév átlagában legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek el;·          vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikéhez kapcsolódóan vállalati témavezető irányításával dolgoznak, s a diplomamunkájukat a választott GE témában készítik;·          kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek. 2.  Választható témák A témák részletes kiírása megtekinthető: Pro Progressio Alapítvány Irodájában, Egyetemi Karrier Irodákban, Dékáni Hivatalokban, és a GE Healthcare divízió honlapján (http://www.gehealthcare.karrierinfo.hu/index.php.)Egyetemi szakmai kapcsolattartók: Dr. Bojtár Imre egy. tanár, Tel:463 1160, ibojtar@mail.bme.hu     Dr. Vajta László egy. docens,  Tel:463 2584, vajta@iit.bme.hu                                        Dr. Paál György egy. docens, Tel:463 2991, paal@vizgep.bme.hu 3.  Az ösztöndíjA GE Hungary ZRt. 2 féléves időtartamú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege:havi nettó 50.000 Ft.A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által felkért szakmai bizottság közreműködésével félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható. 4.  A pályázati rendszer 1. lépcső:A kiírt témák közül a választott témára 2007. április 10-ig jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a fenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:·          a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott vagy választandó szakirány, projekt téma;·          az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;·          egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási-fejlesztési tapasztalatai.Pályázat beadása: Pro Progressio Alapítvány Irodáján (BME K. épület I. emelet 62., Tel:463-1258, E-mail: ppai@mail.bme.hu)Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi rangsorolás alapján kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat május 1. és 31. között.Kiértékelés után az üzemi gyakorlatra elfogadott jelentkezések készítői június 10-ig írásban értesítést kapnak.2. lépcső:A hallgatók a vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével kidolgozzák a projekttémájuk munka- és ütemtervét a következő 2 félévre (2007. szeptember – december, 2008. február – május). Ehhez lehetőséget kapnak 1 hónapos üzemi gyakorlaton való részvételre, melynek teljesítése esetén az ösztöndíj összege: nettó 100.000 FtA július 31-ig benyújtandó munka- és ütemterv alapján szeptember 10-ig dönt az Alapítvány az “Öveges József” ösztöndíj odaítéléséről.

 

2006. november


PÁLYÁZATI ADATLAP

AZ  “ÖVEGES JÓZSEF”  GE HUNGARY ZRT.  HEALTHCARE DIVÍZIÓ
HALLGATÓI  VAGY  PhD  ÖSZTÖNDÍJ  ELNYERÉSÉRE  2007-2008  TANÉVRE

 A jelentkező személyi adatai     (önéletrajz csatolandó)

Név:  
E-mail cím:   Telefonszám:  
Postacím:  

 A témavezető adatai

Név, tudományos fokozat, beosztás:  
Tanszék: E-mail cím:  

 A választott téma     (PhD ösztöndíjra jelentkezők munkaterv javaslata csatolandó)

Cím:   Azonosító:  

 A jelentkező tanulmányai     (indexmásolat csatolandó)

Előző négy félév tanulmányi átlagai: 20__/__ év őszi félév: 20__/__ tavaszi félév:
20__/__ év őszi félév: 20__/__ tavaszi félév:
Választott egyetemi szakirány(ok):  
Nyelvtudás (nyelv és tudásszint):  

 A jelentkező egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási-fejlesztési tapasztalatai, publikációi     (referenciák  – amennyiben vannak –  csatolandók)

     

 

         
Jelentkező aláírása   Témavezető aláírása   Dátum
  

  

A vállalat véleménye

A hallgatót az üzemi gyakorlatra / technológiai tréningre alkalmazom  /  nem alkalmazom__________________

cégszerű aláírás 

A hallgató elfogadását az ösztöndíj programra támogatom  /  nem támogatom

__________________cégszerű aláírás

Az alapítvány ösztöndíj bizottságának döntése

A hallgató az “Öveges József” ösztöndíjat elnyerte /  nem nyerte el

__________________ösztön