GE Healthcare “Öveges József” hallgatói ösztöndíj pályázat 2012.04.15.

Pro Progressio Alapítvány

GE Healthcare

“Az oktatás célja nem az,
hogy befejezett tud
á
st adjon,
hanem az, hogy
szil
ár
d alapot teremtsen
a tov
ábbhaladásra.”
 

Öveges József

   
                                                                                                                                                                                                                                                 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A GE HUNGARY Kft.  HEALTHCARE DIVÍZIÓ
”ÖVEGES JÓZSEF”  HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJÁNAK ELNYERÉSÉRE 2012-2013-AS TANÉVRE
  

A GE Hungary Kft. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra. 
1.  Pályázati feltételek

Az “Öveges József” hallgatói ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik
·          2012 tavaszán képzésük utolsó előtti évét végzik informatikus, programozó- / programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon;
·          az utolsó 2 félév súlyozott tanulmányi átlagában legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek el;
·          vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikéhez kapcsolódóan vállalati témavezető irányításával dolgoznak, s a diplomamunkájukat a választott GE témában készítik;
·          kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek. 

2.  Választható témák
A témák részletes kiírása megtekinthető: Alapítvány irodájában (V1 ép. C szárny 3. szoba),

3.  Az ösztöndíjA GE Hungary Kft. 2 féléves időtartamú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege:havi nettó 50.000 Ft.
A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható. 
4.  A pályázati rendszer
1. lépcső:A kiírt témák közül a választott témára 2012. április 15.-ig jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a fenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:
·          a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott vagy választandó szakirány, projekt téma;
·          az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;·          egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási, fejlesztési tapasztalatai.
Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi rangsorolás alapján kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat május 9. és 31. között.Kiértékelés után az üzemi gyakorlatra elfogadott jelentkezések készítői június 15-ig írásban értesítést kapnak.
2. lépcső:A hallgatók a vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével kidolgozzák a projekttémájuk munka- és ütemtervét a következő 2 félévre (2012. szeptember – december, 2013. február – május). Ehhez lehetőséget kapnak 1 hónapos üzemi gyakorlaton való részvételre, melynek sikeres teljesítése esetén nettó 100.000 Ft egyszeri juttatásban részesülnek.
Az augusztus 30-ig benyújtandó munka- és ütemterv alapján szeptember 10-ig dönt az Alapítvány az “Öveges József” ösztöndíj odaítéléséről.   

2012. február

 

“Az oktatás célja nem az,
hogy befejezett tud
á
st adjon,
hanem az, hogy
szil
árd alapot teremtsen a továbbhaladásra.”
 

Öveges József