Harsányi István díj 2011.06.30.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS„Harsányi István-díj” elnyerésére A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány,  elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni. Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a „Harsányi István-díj” (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2011. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú        tudományos diákköri munkák,        kutatási munkák,         szakdolgozatok, diplomamunkák,        PhD-disszertációkkészítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.  A pályázatok az alábbi – az innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment szakterületeken adhatók be:        szellemitulajdon-védelem menedzsment        tudás menedzsment        minőség menedzsment        humán menedzsment        kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment        informatikai menedzsment        környezetvédelmi menedzsment        innováció támogatási formái        innováció szerepe a vállalkozásokban        stratégia, üzletfejlesztés        logisztika, anyagtechnológia. A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.  A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat. Beküldési határidő: 2011. június 30-án, 12:00 óráig beérkezően.  Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., II. em. A szakmai Kuratórium 2011. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2010-ben az elnyert ösztöndíjak értéke egyenként 120 000 Ft volt). A díjak átadására ünnepélyes keretek között 2011 októberében, szakmai rendezvény keretében kerül sor. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk. A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból. Budapest, 2011. április              Manager Képzés Alapítvány                          kuratóriuma