Mikrovákuum hallgatói ösztöndíj2 2009.10.15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  A Pro Progressio Alapítvány a Mikrovákuum Kft. támogatásával pályázatot hirdeta Gépészmérnöki Kar 4. éves ,végzős, szakdolgozat leadás előtt álló BSc hallgatói részére, hallgatói ösztöndíj elnyerésére. 1./ Kutatási téma: Lézeres mikromegmunkálás Nd:YAG és Fiber lézerrel 2./ Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

  • Tanulmányi eredmény: ösztöndíjátlag minimum 3.5
  • TDK dolgozat: nem feltétel
  • Nyelvtudás: középfokú német vagy angol nyelvvizsga
  • Egyéb: Az elbírálásnál jeletős előnyt élveznek azok a hallgatók, akik szakmai gyakorlaton vagy bármilyen más igazolgató módon korábban már jártasságot szereztek lézeres alkalamzások terén.

 3./ Az ösztöndíj: 3 hónapra szól, 2009. novembertől-2010 januárigösszege: 30.000 Ft/hó2 fő részére adható. 4./ A pályázat tartalma:

  • Szakmai önéletrajz
  • A legutóbbi két félév tanulmányi eredménye (ösztöndíjátlaga)
  • Az eddig folytatott kutatási munka
  • Témavezető javaslata

 5./ A pályázat beadásának határideje: 2009. október 15.A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Egry József u.18.V1 ép.V.em.525., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni. 6./ Pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak. 
Budapest, 2009. október 1.                                                                                                                                                                                                                                            Dr. Pakucs János sk.                                                                                              kuratóriumi elnök