Pro Progressio Alapítvány egy éves DOKTORANDUSZ ösztöndíja 2009.07.15

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Pro Progressio Alapítvány egy éves
doktorandusz ösztöndíjára a 2009. évben

A Pro Progressio Alapítvány 2001-ben alapította az éves doktorandusz ösztöndíját, amelyet évente a BME azon max. 4 doktorandusz hallgatója nyerhet el, akik a pályázat beadásától számított egy év alatt sikeresen befejezik és beadják PhD értekezésüket. Az Alapítvány előnyben részesíti a nemzetközi vonatkozásban is jelentős tudományos kutatói eredményeket.

A pályázat részvételi feltételei:

  • Két idegen nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik
  • Nemzetközi folyóiratokban megjelent vagy elfogadott tudományos publikációkkal rendelkezik
  • Az illetékes doktori iskola vezetője javasolja a pályázót.

Az elbírálás során előnyben részesül, aki abszolutóriumát a pályázat beadásának évében vagy az azt megelőző évben szerezte meg, ill. doktori szigorlatát eredményesen letette A pályadíj összege: 120.000,- Ft/hó 12 hónapra A pályázatnak tartalmaznia kell:
·         PhD hallgatóként végzett munkájának és kutatási eredményeinek ismertetését (max. 3 oldalon),

·         A pályázó legfontosabb publikációinak a jegyzékét,
·         A pályázó rövid szakmai életrajzát (max. 1 oldalon),
·         Az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslatát,
·         A pályázó kötelezettségvállalását, hogy egy éven belül beadja az értekezést.

A pályázatok leadási helye: Pro Progressio Alapítvány irodáján: BME V1. épület V. emelet 525. Beadási határidő: 2009. július 15.

A kuratórium elnöke által felkért 3 tagú Bíráló Bizottság javaslata alapján   a  Kuratórium dönt a négy ösztöndíj odaítéléséről. A díjak átadására ünnepélyes keretek között a 2009/2010-es tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.

Budapest, 2009. március 31.                                              Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke