Pro Progressio doktoranduszi ösztöndíj pályázat 2010.07.14.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Pro Progressio Alapítvány egy éves doktorandusz ösztöndíjára a 2010. évben

A Pro Progressio Alapítvány 2001-ben alapította az éves doktorandusz ösztöndíját, amelyet évente a BME azon max. 4 doktorandusz hallgatója nyerhet el, akik a pályázat beadásától számított egy év alatt sikeresen befejezik és beadják PhD értekezésüket. Az Alapítvány előnyben részesíti a nemzetközi vonatkozásban is jelentős tudományos kutatói eredményeket.

A pályázat részvételi feltételei:

  • Két idegen nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik
  • Nemzetközi folyóiratokban megjelent vagy elfogadott tudományos publikációkkal rendelkezik
  • Az illetékes doktori iskola vezetője javasolja a pályázót.

Az elbírálás során előnyben részesül, aki abszolutóriumát a pályázat beadásának évében vagy az azt megelőző évben szerezte meg, ill. doktori szigorlatát eredményesen letette

A pályadíj összege: 120.000,- Ft/hó 12 hónapra

A pályázatnak tartalmaznia kell: ·         PhD hallgatóként végzett munkájának és kutatási eredményeinek ismertetését (max. 3 oldalon), ·         A pályázó legfontosabb publikációinak a jegyzékét, ·         A pályázó rövid szakmai életrajzát (max. 1 oldalon), ·         Az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslatát, ·         A pályázó kötelezettségvállalását, hogy egy éven belül beadja az értekezést.

A pályázatok leadási helye: Pro Progressio Alapítvány irodáján: BME V1. épület V. emelet 525.
Beadási határidő: 2010. július 14.
A kuratórium elnöke által felkért 3 tagú Bíráló Bizottság javaslata alapján   a  Kuratórium dönt a négy ösztöndíj odaítéléséről. A díjak átadására ünnepélyes keretek között a 2010/2011-es tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.
Budapest, 2010. március 16.                                             

Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke