Pro Progressio doktoranduszi ösztöndíj pályázat 2012.06.20.

                              Pályázati felhívás

a Pro Progressio Alapítvány egy éves

 doktorandusz ösztöndíjára a 2012. évben

A Pro Progressio Alapítvány 2001-ben alapította meg doktorandusz ösztöndíját, amelyet évente a BME azon max. 4 doktorandusz hallgatója nyerhet el, akik a pályázat beadásától számított egy év alatt sikeresen befejezik és beadják PhD értekezésüket. Az Alapítvány előnyben részesíti a nemzetközi vonatkozásban is jelentős tudományos kutatói eredményeket.

A pályázat részvételi feltételei:

  • Két idegen nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik

  • Igazolt publikációs tevékenység a BME PA alapján

  • Az illetékes doktori iskola vezetője javasolja a pályázót.

Az elbírálás során előnyben részesül, aki abszolutóriumát a pályázat

beadásának évében vagy az azt megelőző évben szerezte meg, ill. doktori

 szigorlatát eredményesen letette

A pályadíj összege: 120.000,- Ft/hó 12 hónapra a 2012/13-as tanévben

A pályázatnak tartalmaznia kell:

·         PhD hallgatóként végzett munkájának és kutatási eredményeinek ismertetését (max. 3 oldalon)

·         Publikációs lista a BME PA alapján

·         A pályázó rövid szakmai életrajzát (max. 1 oldalon),

·         Az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslatát,

·         A pályázó kötelezettségvállalását, hogy egy éven belül beadja az értekezést.

A pályázatok leadási helye: Pro Progressio Alapítvány irodája: BME V1. épület C.szárny Galéria 3.szoba

Beadási határidő: 2012. június 20.

A kuratórium elnöke által felkért 3 tagú Bíráló Bizottság javaslata alapján   a  Kuratórium dönt a négy ösztöndíj odaítéléséről.

A díjak átadására ünnepélyes keretek között a 2012/2013-es tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.

Budapest, 2012. április 18.                                                

Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke