Pro Progressio egy éves doktorandusz pályázat 2014.06.30.

 

Pályázati felhívás

a Pro Progressio Alapítvány egy éves doktorandusz ösztöndíjára a 2014/15-ös tanévben

A Pro Progressio Alapítvány 2001-ben alapította meg doktorandusz ösztöndíját, amelyet évente a BME azon max. 4 doktorandusz hallgatója nyerhet el, akik a pályázat beadásától számított egy év alatt sikeresen befejezik és beadják PhD értekezésüket. Az Alapítvány előnyben részesíti a nemzetközi vonatkozásban is jelentős tudományos kutatói eredményeket.

A pályázat részvételi feltételei:

 • Két idegen nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik
 • Igazolt publikációs tevékenység a BME PA alapján
 • Az illetékes doktori iskola vezetője javasolja a pályázót.

Az elbírálás során előnyben részesül, aki abszolutóriumát a pályázat beadásának évében vagy az azt megelőző évben szerezte meg, ill. doktori szigorlatát eredményesen letette

Az ösztöndíj összege: 120.000,- Ft/hó 12 hónapra a 2014/15-ös tanévben

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • PhD hallgatóként végzett munkájának és kutatási eredményeinek ismertetését

  (max. 3 oldalon)

 • Publikációs lista a BME PA alapján

 • A pályázó rövid szakmai életrajzát (max. 1 oldalon),

 • Az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslatát,

 • A pályázó kötelezettségvállalását, hogy egy éven belül beadja az értekezést.

  A pályázatok leadási helye: Pro Progressio Alapítvány irodája: BME V1. épület C.szárny Galéria 3.szoba, illetve elektronikus formában a ppai@mail.bme.hu e-mail címen.

Beadási határidő: 2014. június 30.

A kuratórium elnöke által felkért 3 tagú Bíráló Bizottság javaslata alapján a  Kuratórium dönt a négy ösztöndíj odaítéléséről. A díjak átadására ünnepélyes keretek között a 2014/2015-ös tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.

Budapest, 2014. április 28.                                              

Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke