Pro Progressio hallgatói TDK ösztöndíj pályázat 2012.

A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása

Hallgatói TDK Ösztöndíj elnyerésére 2012.

A Pro Progressio Alapítvány 1998-ban létrehozta a hallgatói TDK ösztöndíjat, melyet karonként 1 hallgató nyerhet el TDK tevékenységének sikeres folytatása érdekében.
Az Ösztöndíj összege 80.000 Ft/fő egyéni ösztöndíj.

Az Ösztöndíj elnyerésére az egyetem minden karának TDK bíráló bizottsága tehet javaslatot az egyetemi TDK konferenciát követően 10 napon belül, karonként 1 személyt megjelölve.
Olyan hallgatókra tehető javaslat, akik az alábbi kritériumoknak felelnek meg:

A Tudományos Diákköri munkának
• jelentős szakmai felkészültséget és tudást kell tükröznie
• új és/vagy egyéni elképzeléseket és megoldásokat kell tartalmaznia
• értékelnie kell a megvalósíthatóság (használatbavétel) feltételeit, lehetőségét és a várható gazdasági eredményeket

A kari TDT javaslatát, mely tartalmazza a jelölt önéletrajzát és az indoklást az Alapítvány irodájába kell benyújtani (1111 Budapest, Egry József u. 18. C szárny Galéria, 3.szoba) a házi TDK konferenciát követő 10 napon belül.

Budapest, 2012.október 20.

Dr. Pakucs János sk.
a Kuratórium elnöke