Pro Progressio középiskolai tanári ösztöndíj és rendezvénytámogatás – 2012.05.31.

A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása középiskolák részére, a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására és népszerűsítésére, valamint az ezt oktató pedagógusok elismerésére (2012)
A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség  állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma.
A Műegyetemen működő Pro Progressio Alapítvány az elmúlt évek pályázati tapasztalatait hasznosítva, immár negyedszer hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakközépiskolák) részére két kategóriában: 
a) Természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésének támogatása 
 (Ehhez az 1. és 2. sz Pályázati lapot kell kitölteni) 
A rendezvények lehetnek iskolai, körzeti, esetleg regionális tanulmányi versenyek a természettudományok, a matematika és az informatika témaköréből, olyan kiállítások, melyek a mérnöki szakmát mutatják be a fiataloknak, fakultatív előadások, szakkörök szervezése, ehhez szükséges kísérleti eszközök beszerzése, illetve ezek kombinációja, vagy bármilyen további ötletes megoldás a műszaki-természettudományi terület iránti figyelem felkeltésére.
b) A 2012. évi Pro Progressio ösztöndíj olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos tanárok támogatására, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, és  akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, sikerrel szerepeltek középiskolai tanulmányi versenyeken, és van, vagy volt olyan diákjuk, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatják (vagy folytatták) tanulmányaikat.
(Ehhez az 1. és 3. sz. Pályázati űrlapot kell kitölteni) 
Az ösztöndíjban részesülő tanárok pályázatukban vállalják, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara által koordinált szervezett képzésen részt vesznek. A képzés tervezett időpontja: 2012. ősz
A pályázatok díjazása: 
A pályázatok díjazására az 
a) pont esetében 3 millió Ft-ot, a 
b) pont esetében 3 millió Ft-ot, 
azaz összesen, 6 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.
Az elnyerhető pályázati támogatás összege:  
a) pont esetében max. 300 eFt/oktatási intézmény
b) pont esetében 300 eFt/fő.
Pályázatok beadása: 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. május 31.
  • A pályázatban kért dokumentumokat csak és kizárólag email-ban kell eljuttatni elektronikus  formában (csatolmányként): ppai@mail.bme.hu címre.
  • Az űrlapokat weben kell kitölteni, a kitöltött űrlapokat nem kell kinyomtatni és elküldeni, mert azt a rendszer eltárolja. Cím:   http://proprogressio.hu/kip2012/
  • Postán NEM kell semmit küldeni.
A pályázatok tartalma: 
A pályázat terjedelme max. 4 oldal, mely
a) pont esetén tartalmazza a megvalósítandó természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események részletes leírását/tematikáját, azok tervezett időpontjait és a tételes költségvetést (1. és 2. sz Pályázati lap),
b) pont esetén a pályázó pedagógus szakmai életrajzát, az iskola igazgatójának javaslatát, az elmúlt 3 évben a természettudományi tantárgyakból középszintű és emelt szintű érettségit tett tanítványai számát, a középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményét, valamint műszaki-, természettudományi szakra, ezen belül a BME-re jelentkezettek és felvételt nyert tanulók számát szakonkénti bontásban, valamint a nyilatkozatot a képzésen való részvételről (1. és 3. sz. Pályázati lap)
A Pro Progressio ösztöndíjpályázatra csak olyan 1962-ben vagy később született tanárok pályázhatnak, akik az elmúlt három évben (2009-2011) ilyen irányú tevékenységükért semmilyen elismerésben (díjban) nem részesültek.
Kötelezettségvállalás: 
A pályázatban nyertes  oktatási intézményeknek írásban kötelezettséget kell majd vállalniuk arra, hogy 2012. október hónapban:
• az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezik és biztosítják, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadásokat, foglalkozásokat tartsanak,
• műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó hallgatóik közül legalább 10 fő részvételét biztosítják 2012. novemberében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar nyitott laboratóriumok délutánja programon.
Pályázatok értékelése: 
A pályázatok értékelésére, elbírálására a kuratórium szakmai bizottságot kér fel.
A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2012. június 30-ig.
A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető.
(www.proprogressio.hu, telefon: 463 1595, 463 1258)
Budapest, 2012. április 12.
Dr. Pakucs János
a Kuratórium elnöke