Robert Bosch kutatói ösztöndíj pályázat 2012.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pro Progressio Alapítvány az alábbi PÁLYÁZATOT hirdeti meg a
ROBERT BOSCH oktatói/kutatói ösztöndíj elnyerésére:

A Robert Bosch Elektronika Kft. célja, hogy elismerje a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) azon oktatóinak munkáját, akik jelentős mértékben hozzájárulnak az elektronikai szereléstechnológia és a hozzá kapcsolódó tudományterületek oktatásához és kutatásához, valamint elősegítik, hogy a BME hallgatói bekapcsolódjanak az elektronikai szerelőipar ilyen irányú tevékenységébe. Erre tekintettel a Robert Bosch Elektronika Kft támogatásával a Pro Progressio Alapítvány az alábbi PÁLYÁZATOT hirdeti meg a

ROBERT BOSCH oktatói/kutató ösztöndíjak

elnyerésére, melynek keretében  1 professzori ösztöndíj, 2 oktatói ösztöndíj, 1 kutatói ösztöndíj kerül meghirdetésre.
A ROBERT BOSCH ösztöndíjra a BME azon munkatársainak pályázatait várjuk,
– akiknek legalább PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatuk van;
– korábbi vagy meglévő ipari kapcsolatuk van az elektronikai gyártóiparral;
– az elektronikai gyártástechnológiák és minőségbiztosítás területén kiemelkedő kutatási és oktatási tevékenységet folytatnak;
– rendszeres és jelentős szakdolgozat és diplomaterv konzulens, vagy doktorandusz témavezetés tevékenységet folytatnak.

1./ Az ösztöndíj:
Az ösztöndíj 2012. november 1-től 2015. június 30-ig szól.
Az ösztöndíjak összege: professzori ösztöndíj havi 250eFt, oktatói ösztöndíj havi 200eFt, kutatói ösztöndíj 150eFt.

A Pro Progressio Alapítvány Robert Bosch ösztöndíjakkal azon oktatók munkáját szeretné támogatni, akik a korszerű elektronikai gyártási technológiák és minőségbiztosítási módszerek bemutatásában az oktatók és a hallgatók számára jelentős szerepet vállalnak, és ezáltal és erre építve elősegítik a megfelelő színvonalú előképzettséggel rendelkező hallgatók bekapcsolását az iparban folyó fejlesztési és kutatási munkákba. Az ösztöndíj továbbá elősegíteni hivatott a BME által végzett kutatások és eredmények bemutatását az ipar szereplői számára, ezzel elősegítve a közös fejlesztések és kutatások kialakulását.

2./ Az ösztöndíj pályázat:
2.1. A pályázat tartalma
A pályázatoknak tartalmaznia kell
– a pályázó oktató szakmai önéletrajzát, a pályázó kutatási tevékenységét és azok publikációs jegyzékét
– a pályázó által oktatott tantárgyakat
– a szakdolgozat illetve a diploma konzulensi, doktorandusz témavezetési tevékenységek adatait
– a pályázónak a pályázati és ipari projektekben folytatott sikeres kutatási tevékenységeinek felsorolását

2.2. A pályázat elbírálása
A benyújtott pályázatot egy a Támogató és az Alapítvány közötti támogatási szerződésben meghatározott bizottság bírálja el, és a kuratórium ítéli oda. Az eredményről a pályázókat az alapítvány értesíti. 

3./ A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat beadásának határideje: 2012. 10. 29.
A pályázatokat a PRO PROGRESSIO Alapítvány irodájába (1111 Budapest, Egry József u.18. V1. épület C szárny Galéria 3. szoba), Tel: 463 1258, E-mail: ppai@mail.bme.hu ) kell beadni. Ugyanitt lehet tájékoztatást kérni a pályázattal kapcsolatos kérdésekben is.
A pályázatokat magyarul kell benyújtani.

Egyéb feltételek
A pályázat elbírálása során hozott döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
Az alapítvány kuratóriuma az ösztöndíj-támogatás folyósítását felfüggesztheti, ha a kedvezményezett a pályázatban meghatározott követelményeknek nem tesz eleget vagy a támogatásra méltatlanná válik.
Budapest, 2012.10.01.
 

Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke