Siemens hallgatói szakmai szervezetek és hallgatói projektek ösztöndíj pályázat 2015.10.09

A  Siemens Zrt. és a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem között létrejött együttműködési szerződésben foglaltak szerint a Siemens Zrt. támogatja a BME szakmai diákszervezetei által kezdeményezett, szervezett tevékenységeket, illetve azokat a hallgatói kezdeményezéseket, melyek révén a hallgatók kutatásfejlesztési tevékenységet végeznek. Ennek megfelelően a Siemens támogatja a Gépészmérnöki Kar, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar hallgatóinak az elméleti és gyakorlati szakmai munkával összefüggő kezdeményezéseit és tevékenységét (szakmai körök tevékenysége, szakmai ötletek megvalósítása, részvétel fejlesztési projektekben, önálló vagy kiscsoportos kutatásfejlesztési projekt stb.).

A pályázat útján elnyerhető, megosztható keretösszeg ebben az évben 2.450.000,-Ft.

A dékáni ellenjegyzéssel benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a 2015/16-ös tanévben megvalósuló tevékenység pontos megnevezését és leírását,
  • a tevékenység megvalósítási tervét, költségvetését,
  • a megpályázott összeget,
  • valamint a pályázó által fontosnak tartott minden egyéb információt
  • ha a pályázó az ezt megelőző években elnyert támogatást ugyanezen pályázat révén, úgy a most benyújtandó pályázatának tartalmaznia kell a korábbi elnyert összeg felhasználásáról szóló rövid beszámolót

A pályázat terjedelme maximum 4 oldal.

A pályázatot a Pro Progressio Alapítványhoz kell benyújtani elektronikus és nyomtatott formában.

(BME V1 ép. C szárny másfélemelet 3.  Tel: 463-2600, ppai@mail.bme.hu , www.proprogressio.hu)

A pályázatok leadási határideje: 2015. október 9.

Elbírálás feltételei: A pályázatokat a kuratórium elnöke által felkért szakmai Bizottság értékeli. A pályázók az eredményről írásbeli értesítést kapnak. A sikeres pályázónak a támogatott tevékenységről annak lezárása után beszámolót kell készítenie, melyet személyesen, illetve a szervezet hivatalos honlapján is be kell mutatnia a Siemens Zrt. – előzetesen egyeztetett módon való –megjelölésével.

Budapest, 2015. május 21.

Dr. Pakucs János

kuratóriumi elnök