Siemens Professzori Ösztöndíj, 2005. 2005. 05. 31.

A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása
 SIEMENS
PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ
elnyerésére
Pályázati felhívás
2005.

A Magyarországi Siemens-csoport (Siemens; képviseletében a Siemens Rt.) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) között a 2005. évre megkötött Együttműködési Megállapodás keretén belül a Siemens a Pro Progressio Alapítvánnyal együttműködve a 2005-ös naptári évre kiírja az általa alapított “Siemens Professzori Ösztöndíjat” a szerződésben foglaltakkal összhangban az alábbi feltételek alapján:

1. A “Siemens Professzori Ösztöndíj” olyan egyetemi oktató támogatását szolgálja, aki döntő szerepet játszik valamely, a Siemenst érintő szakterület kutatásában. A támogatás célja: vendégkutatói tevékenység a pályázó kutatói tevékenységének megfelelő németországi egyetemi kutatóhelyen, németországi partner-egyetemekkel való kutatói kapcsolatok kiépítése és elmélyítése, ennek keretében együttműködés ill. kutatói tevékenység elősegítése, tapasztalatcsere, eredmények bemutatása, különleges kutatási eszközökhöz való hozzáférés biztosítása.

2. A Siemens Professzori Ösztöndíj nyertese a támogatást kizárólagosan és teljes egészében az Egyetemen végzett munkájának elősegítésére kapja. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó – a fenti szakterületek valamelyikén végzett kimagasló oktatói tevékenység mellett – kutató tevékenységével elismerten járuljon hozzá a szakterület műszaki-tudományos fejlődéséhez. Ezen túlmenően a fenti ösztöndíjért a Siemensnek közvetve vagy közvetlenül semmilyen további szolgáltatást, kutatást, fejlesztést, szakértést, oktatást nem végez.

3. A Siemens Professzori Ösztöndíj  egy vagy több oktató részére kerül kiadásra 6 emberhónap összkeretben. Egy pályázó egy évben egy, ösztöndíjat nyerhet el a Villamosmérnöki és Informatikai Kar és Siemens Rt kijelölt képviselőjének a javaslata alapján. Siemens Professzori Ösztöndíj legfeljebb három egymást követő évben nyerhető el.

4. A „Siemens Professzori Ösztöndíj 2005” által támogatott vendégkutatói tevékenységet a 2005/2006-os tanévben  kell elvégezni. Arról az ösztöndíjasnak a befejezést követő egy hónapon belül beszámolót kell készítenie a pályázat kiírója számára.

5. Siemens Professzori Ösztöndíjban az részesülhet, aki

• a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem főállású alkalmazottja,
• a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar valamely tanszékén oktatói és kutatói munkát végez,

5.  A Siemens Professzori Ösztöndíj összege havi 2500 Euronak  megfelelő forint, amely a németországi tartózkodás során felmerülő költségek (szállás, létfenntartás) fedezetéül szolgál.

6. A Siemens Professzori Ösztöndíj pályázatához az alábbiakat kell benyújtani:
– A pályázó adatai
– Szakmai önéletrajz
– Publikációs jegyzék
– Eddig végzett kutatási tevékenység leírása és a németországi tartózkodás tervezett céljának bemutatása (munkaprogram)
– Németországi egyetem fogadókészségének dokumentuma

A benyújtás határideje:
2005. május 31.

A benyújtás helye:
A BME VIK Dékáni Hivatala.

A pályázatokat a VIK és a Siemens képviselőiből álló 3 tagú bizottság véleményezi, melynek elnöke a VIK dékánja. A Bizottság véleményét figyelembe véve a Pro Progressio alapítvány kuratóriuma dönt a pályázatokról.

Budapest, 2005. április

        Pakucs János s.k.
        a kuratórium elnöke