Silicon Labs szakdolgozat/diplomaterv pályázat 2014.07.25

Szakdolgozat/Diplomaterv pályázat

 

A Silicon Laboratories Hungary Kft. és a Pro Progressio alapítvány szakdolgozat/diplomaterv pályázatot hirdet az alább megjelölt villamosmérnöki témakörök és az azon dolgozó tehetséges mérnökhallgatók ösztöndíjjal történő támogatására:

 • Analóg és digitális áramkör tervezése

 • Nagyfrekvenciás áramkörök tervezése

 • Nagyfrekvenciás eszközök és berendezések méréstechnikája

 • Beágyazott rendszerek tervezése (rádiós összeköttetést használók előnyben)

Díjak

                                                                                        Első díj:              Br. 150.000 Ft

                                                                                        Második díj:      Br. 125.000 Ft

                                                                                        Harmadik díj:   Br. 100.000 Ft

Ezen felül minden díjazott tanszéke kap 300.000 Ft szabadon felhasználható támogatást (konzulensnek, eszközökre, stb.)

Jelentkezés

A pályázaton részt vehetnek mindazon hallgatók, akik a 2013 őszi vagy 2014 tavaszi szemeszter során sikeresen megvédik szakdolgozatukat/diplomatervüket és MsC vagy BsC végzettséget szereznek, valamint teljesítik az alábbi kritériumokat:

 • Jeles szakdolgozat/diplomaterv

 • Jó vagy Jeles összesített tanulmányi eredmény

 • A szakdolgozatot/diplomatervet a vizsgabizottság a pályázatra érdemesnek találja.

A pályázathoz csatolandó:

 • Másolat a szakdolgozatról/diplomatervről és annak bírálatáról

 • Az államvizsga bizottság ajánlása (a mellékelt formanyomtatványon)

A pályázatokat a Silicon Laboratories Hungary Kft-hez kell lehetőleg elektronikus, vagy postai úton eljuttatni Dr. Marozsák Tamás részére. Email: tamas.marozsak@silabs.com

Határidő

A pályázatok beadási határideje 2014. március 15., illetve 2014. július 15.

Az eredmények kihirdetése az alapítvány honlapján történik a beadási határidőt követő 30 napon belül.

A díjak átadására a Silicon Laboratories Hungary Kft. telephelyén (Graphisoft Park) kerül sor.

Értékelési szempontok

A díjak odaítéléséről az alapítvány kuratóriuma dönt a  Silicon Laboratories Hungary Kft bíráló bizottsága javaslata alapján. A díjak odaítélése az alábbi szempontok szerint történik:

 • Szakmai kompetencia, a tanult ismeretek biztos használata.

 • Megvalósított saját mérnöki alkotás bemutatása

 • Saját munka súlya a dolgozatban, egyéni hozzájárulás.

 • Témaválasztás. Időszerű, nehezebb témák választása előnyt jelent.

 • Dolgozat kivitele.

 • Angol nyelven írt diploma előnyt jelent.

 

 

                Kovács Krisztián                                                                                                                       Pakucs János

                       Igazgató                                                                                                                                     elnök

Silicion Laboratories Hungary Kft                                                                                                          Alapítvány


 

 

Pályázati lap

 

A Silicon Laboratories Hungary Kft. & Pro Progressio Alapítvány szakdolgozat/diplomaterv pályázatára.

 

A pályázó tölti ki:

Pályázó neve:                                                                                                                                              

Szakdolgozat/Diplomaterv címe:                                                                                                                                       

Intézmény neve:                                                                                                                                         

Kiíró tanszék neve:                                                                                                                                     

Konzulens neve és email címe:                                                                                                                  

Levelezési cím:                                                                                                                                           

Telefon:                                                                     email:                                                                       

 

 

A záróvizsga bizottság tölti ki:

Diplomaterv minősítése:                                                                                                                            

Szerzett végzettség (MsC, BsC):                                                                                                                 

A záróvizsga bizottság elnöke:                                                                                                                   

A diplomatervet/szakdolgozatot a diplomaterv pályázaton való részvételre javasoljuk.

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                     A ZVB elnöke

 

A kitöltött és aláírt űrlapot, valamint a másolatot a diplomatervről és annak bírálatáról (ezek elektronikus formában is küldhetők a tamas.marozsak@silabs.com címre) kérjük legkésőbb a diplomavédési időszakot követő 2 héten belül elküldeni az alábbi címre:

http://info.silabs.com/Corporate/Marcom/Marcom%20Intranet%20Documents/Logos/SiliconLabsLogo_Red.jpg

Silicon Laboratories Hungary Kft,

1031 Budapest,

Záhony utca 7.

 

telefon: +36 1 4534250