Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hallgatói ösztöndíj pályázata 2012.06.29., 2013.01.31.

A Pro Progressio Alapítvány


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a


a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által meghirdetett

hallgatói ösztöndíj elnyerésére

 

Az iparjogvédelem alapjainak megismerésére, az egyetemi hallgatók tudásszintjének fokozására a Pro Progressio Alapítvány és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pályázaton elnyerhető egyedi hallgatói ösztöndíjat létesít a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pénzügyi támogatásával a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem végzős hallgatói részére.

 

I.                  Alapképzésben résztvevő pályázatok támogatása

 Az ösztöndíj célja, hogy a szakdolgozatot (BSc. képzésben résztvevő) készítő hallgató alapfokú ismereteket szerezzen az iparjogvédelemről és azt munkája során alkalmazza. Az ösztöndíj összege: 100.000 forint. Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:         a hallgató vállalja, hogy részt vesz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által szervezett 20 tanórás iparjogvédelmi tanfolyamon.
Előadások időpontja: 2012. március 6., 13., 20., 27., 10-14 óra között, helyszín: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., Konferenciaterem. Amennyiben a hallgató már részt vett/vesz minimum 20 órás iparjogvédelmi képzésben (ezt az Egyetemnek igazolnia kell), nem szükséges a tanfolyamon megjelennie.
         A hallgató szakdolgozatában minimum 10 oldal terjedelemben megvizsgálja az adott témakör, tervfeladat, fejlesztés iparjogvédelmi hátterét, azaz feltárja a szabadalmi, formatervezési mintaoltalmi, illetve védjegy dokumentumok alapján az adott szakterület ismert megoldásait, a technika állását; ennek tükrében a szabad felhasználás, illetve a jogszerzés lehetőségét hazai és nemzetközi vonatkozásban.
         A hallgató szakdolgozatát sikeresen védi meg. 

II.               Mesterképzésben résztvevő pályázatok készítése, támogatása

 Amennyiben a hallgató az alapfokú képzés végén szakdolgozatában már feltárta választott témájának iparjogvédelmi vonatkozásait, azaz sikeresen pályázott a szakdolgozat támogatására kiírt pályázatra, úgy diplomamunka készítésre (MSc képzésben résztvevő) akkor nyújthat be pályázatot, ha a következő témák közül választva készíti el diplomamunkáját: 
1.      Az iparjogvédelem gazdasági alapjai
2.      A formatervezési mintaoltalom hatása a termékfejlesztésre
3.      Az európai szabadalmi rendszert alakító külső és belső hatások napjainkban
4.      A szellemi tulajdonnal kapcsolatos kutatások alkalmazása a feltalálói és az innovációs tevékenység során
5.      A védjegy szerepe a vállalat marketing stratégiájában

6.      A külföldi oltalom megszerzése és a vállalati védjegypolitika

 Az ösztöndíj összege: 250.000 forint. 
Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:
         a hallgató vállalja, hogy részt vesz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által szervezett 20 órás iparjogvédelmi tanfolyamon. Előadások időpontja: 2012. március 6.,  13., 20., 27., 10-14 óra között, helyszín: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Konferenciaterem. Amennyiben a hallgató már részt vett/vesz minimum 20 órás iparjogvédelmi képzésben (ezt az Egyetemnek igazolnia kell), nem szükséges a tanfolyamon megjelennie.
         a hallgató a diplomamunkája során a pályázatban közzétett feladatok egyikét dolgozza ki.          A hallgató a diplomamunkáját sikeresen védi meg. Amennyiben a hallgató szakdolgozata készítésénél nem pályázott a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pályázati felhívására, úgy a feltételek a diplomamunka támogatásra megegyeznek az I. pontban szereplő feltételekkel (minimum 10 oldal terjedelemben a pályázó feltárja a választott téma iparjogvédelmi hátterét, részt vesz minimum 20 órás iparjogvédelmi alapképzésben, diplomamunkáját sikeresen megvédi).
Ez esetben az ösztöndíj összege is azonos: 100.000.- forint. 
A pályázat beadásának határideje:
         2012. február 24. (2012. júniusában záróvizsgázó hallgatók részére)
         2012. szeptember 28. (2012. decemberében záróvizsgázó hallgatók részére) 

.A pályázatokat a PRO PROGRESSIO Alapítvány Iroda (1111 Budapest, Egry József u.18.V. em. 525., tel.: 463 1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) címére kell beadni. Ugyanitt lehet tájékoztatást kérni a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekben.

 A pályázatnak tartalmaznia kell:
         témaválasztás (szakdolgozat/diplomamunka címe, rövid vázlata),
         rövid önéletrajz,
         tanulmányi eredmény utolsó két félévben,
         egyetemi konzulens véleménye  A
szakdolgozat/diplomamunka leadási határideje:
         2012. június 29. (2012. júniusában záróvizsgázó hallgatók részére)         2013. január 31. (2012. decemberében/2013. januárjában záróvizsgázó hallgatók részére) 
Minden esetben egyoldalas angol nyelvű kivonatot kell tartalmazzon a szakdolgozat/diplomamunka. A szakdolgozatot/diplomamunkát az iparjogvédelmi feltárással együtt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kijelölt konzulensnek kell benyújtani egy példányban, papírhordozón bekötve vagy DVD-n (minden esetben tartalmaznia kell az azonosításhoz szükséges adatokat: a hallgató neve, a szakdolgozat/diplomamunka címe, a felsőfokú intézmény megnevezése, évszám).  A pályázat eredményéről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala értesíti a Pro Progressio Alapítványt. Az elnyert ösztöndíj összegét az SZTNH az Alapítvány bankszámlájára utalja át, így az ösztöndíjat a hallgatók részére az Alapítvány fizeti ki.  

Budapest, 2011. november 2.

    

Dr. Pakucs János

a kuratórium elnöke