Termikus menedzsment telekommunikációs rendszerekben

Dr. Bognár György

A kutató munka célja egy, szerverházakban működő OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator) áramkör működésének elektro-termikus karakterizációja.

Szerverházakban, rack rendszerekben működés közben az áramköri környezet paraméterei (hőmérséklet, légáramlási sebesség, stb.) folyamatosan változnak. A különböző nagy disszipációjú források (FPGA, DSP eszközök, mikroprocesszorok, stb.) működésben közben változó aktivitása, az aktív hűtőeszközök (pl.: ventillátorok) tulajdonságainak működés közbeni adaptív állítása (pl.: fordulatszám) többek között tranziens hőmérsékletváltozást okoz a körülöttük lévő elektronikus eszközök környezetében. Ez a tranziens a hőmérsékletváltozásra érzékeny eszközök működését akár meg is hiúsíthatja.

Telekommunikációs rendszerekben rendkívüli jelentőséggel bír kommunikáció vivőfrekvenciájának stabilitásáért, az áramköri kártyák szinkron működéséért felelős helyi oszcillátor (LO). Ennek az áramkörnek a környezeti feltételek megváltozásától függetlenül kell stabilan és lehetőleg zajmentesen működnie.

OCXO áramköröknél az oszcillátort a bekapcsolás pillanatában egy adott hőfokra felfűtve és ezt a hőmérsékletet egy szabályzás segítségével tartva, a környezeti hőmérsékletváltozásoktól függetlenül működő oszcillátort kapunk. Azonban a szabályzás időállandója, a LO belső kialakítása, a külső hőmérséklet mérésének helye, mind befolyásolja az OCXO áramkör működését, így a kimenő frekvencia stabilitását is!

A kutatómunkám célja, hogy ezen OCXO eszközök vizsgálatával és karakterizációjával a lehető legpontosabb modellt állítsam elő CFD szimulációs eszközökben való alkalmazáshoz, az OCXO áramköri környezetben való működésének szimulációjához.

Dr. Bognár György, docens, BME Elektronikus Eszközök Tanszéke

2014.10.22