Varga József Alapítvány doktorandusz pályázata (szociális) 2014.04.16

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Pro Progressio Alapítvány a Varga József Alapítvány támogatásával pályázatot hirdet

a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar doktorandusz hallgatói részére hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

 

 1. A BME VBK Oláh György Doktori Iskolájába felvett önköltséges (költségtérítéses) hallgatók félévenként pályázhatnak a Varga József és a Pro Progressio alapítvány által biztosított tanulmányi és szociális ösztöndíjra, az alábbiak szerint:

   

 2. A tanulmányi ösztöndíj összege félévente 50 ezer forint.

  1. A PhD képzés első félévére szóló tanulmányi ösztöndíj elnyeréséhez az alábbiakat igazoló dokumentumok benyújtása szükséges:

   1. Az MSc képzés utolsó félévben elért legalább 4,5-ös súlyozott tanulmányi átlag igazolása.

   2. A diplomamunka témavezető kiváló kutatómunkáról szóló igazolása.

  2. A PhD képzés további féléveire vonatkozó tanulmányi ösztöndíj elnyeréséhez az alábbiakat igazoló dokumentumok benyújtása szükséges:

   1. Az előző félévben elért legalább 4,5-ös súlyozott tanulmányi átlag igazolása.

   2. A témavezető kiváló kutatómunkáról szóló igazolása.

   3. A tanszékvezető kiváló oktatómunkáról szóló igazolása.

  3. Nem adhat be pályázatot az az önköltséges (költségtérítéses) hallgató, akinek a képzési díját a munkáltatója átvállalta.

  4. A fenti feltételeknek megfelelő pályázó PhD hallgatók az ösztöndíjat megkapják.

    

 3. A szociális ösztöndíj összege a doktorandusz-hallgató által fizetendő kollégiumi térítési díjkülönbözet (az önköltséges (költségtérítéses) és az állami támogatásos hallgatók által fizetendő díj különbözete)

  1. Szociális ösztöndíjra csak budapesti állandó lakcímmel nem rendelkező hallgatók pályázhatnak.

  2. A szociális ösztöndíj elnyeréséhez az alábbiakat igazoló dokumentumok benyújtása szükséges:

   1. Az állandó lakcím igazolása.

   2. A kollégiumi térítési díjkülönbözet igazolása.

  3. A szociális ösztöndíj elnyerésének nem feltétele a kollégiumi elhelyezés igénybevétele.

  4. Nem adhat be pályázatot az az önköltséges (költségtérítéses) hallgató, akinek a képzési díját a munkáltatója átvállalta.

 4. Az ösztöndíjakra pályázni először a 2014. február 1-vel induló szemeszter során április 16-ig lehet. Pályázatok beadásának helye: VBK Dékáni Hivatal.

 

Budapest, 2014.03.01                                                                                              Dr. Pakucs János sk.

                                                                                                                        kuratóriumi elnök