Az emberi mozgás  biomechanikai vizsgálata

Steiner Henriette / Goethe Gait Lab

Kutatócsoportunk 2012-ben alakult Goethe Gait Lab néven.  A kutatólaboratórium célja egy olyan Magyarországon mindenképpen, de talán Európában is egyedülálló mozgásvizsgáló laboratórium működtetése, mely képes normálistól eltérő fejlődésű vizsgálati személy fogadására, állapotának felmérésére biztonságos, gyors, fájdalommentes, és mégis sok adatot szolgáltató módon. Ezáltal lehetővé teszi az egyes kórképek jobb feltérképezését, az alkalmazott terápiák jobb kiválasztását, valamint hatásmechanizmusuk pontosabb vizsgálatát.

Fontosnak tartjuk a mozgást segítő orvosi, gyógyászati segédeszközök, valamint ortézisek, protézisek és implantátumok funkcionális (használat közbeni, azaz a pácienssel együtt történő) vizsgálatát. Ezért fő célunk a normálistól eltérő fejlődésű személyek mozgásának kutatása, ezen mozgástípusok összehasonlítása mind az egészséges mozgással, mind pedig önmagukkal( pl. terápia hatásvizsgálat, fejlődés követése)

Fontosnak tartjuk a nemzetközi kapcsolatok építését, ezért kívánatosnak tartjuk részint más kutatóhelyekkel felvenni a kapcsolatot, részint pedig a későbbiek során a vizsgálati módszert mások számára is elérhetővé tenni, ezért ún. adatgyűjtő pontokat létesíteni, melyek mobilisan akár az ország területén, akár külföldön alkalmazhatókká válnak.

Steiner Henriette  doktorjelölt BME VIK IIT

2014. szeptember 16.

Sajtóvisszhang: