Élet és Tudomány – BME – PPA ismeretterjesztő cikkpályázat 2018.04.16.

A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet.

Ismeretterjesztő cikkpályázat A BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME hallgató kategóriában hirdetjük meg.

 A pályázaton indulhat: 

 • minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll;
 • minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, a díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:

Kutatók:

 1. helyezett:         125 000 forint
 2. helyezett:         100 000 forint
 3. helyezett:          75 000 forint

Hallgatók:

 1. ösztöndíj        100 000 forint
 2. ösztöndíj        75 000 forint
 3. ösztöndíj        50 000 forint

Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztására a rendelkezésre álló kereteken belül.

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

 • A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az alábbi két cím mindegyikén eltud@eletestudomany.hu és  ppai@mail.bme.hu  .
 • Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat.
 • Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető által aláírt Pályázati lapot. (DOC)

A cikkek terjedelme 10 000 – 11 000 karakter (szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban), képaláírásokkal ellátva. Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesztő megközelítéssel készüljenek, ne a tudományos szakcikkek formai és tartalmi előírásait kövessék, pl. ne tartalmazzanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb.

A pályázatok beküldésének határideje 2018. április 16.

A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről. A díjátadásra 2018 júniusában a BME-n kerül sor.

 

Budapest, 2018. január 3.

Józsa János rektor,  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gózon Ákos főszerkesztő, Élet és Tudomány

Pakucs János elnök, Pro Progressio Alapítvány