Ganz Danubius HUTI doktorandusz pályázat 2008.11.01

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 A Pro Progressio Alapítvány a Ganz Danubius Huti Kft. támogatásával pályázatot hirdeta BME Közlekedésmérnöki  Kar 1.éves Phd hallgatói részére hallgatói ösztöndíj elnyerésére. 

1./ Kutatási téma Alternatív hajóhajtások kutatása, az alternative hajóhajtásokkal kapcsolatos döntéstámogató modellek, gazdasági hatástanulmányok készítése 

2./ Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

  • Tanulmányi eredmény: legalább ‘jó’ minősítésű oklevél
  • Nyelvtudás: angol középfokú ‘C’
  • Egyéb: gépészmérnöki végzettség

3./ Az ösztöndíj: 36 hónapra szól, összege: 100.000,-Ft/hó1 fő részére adható. 

4./ A pályázat tartalma:

  • Szakmai önéletrajz
  • A legutóbbi két félév tanulmányi eredménye
  • Az eddig folytatott TDK munka
  • Témavezető javaslata

5./ A pályázat beadásának határideje: 2008.11.01A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K.ép. I.em. 62., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni. 

6./ Pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak

Budapest, 2008.10.12                                                                                                                                                                                                                                         Dr. Pakucs János sk. kuratóriumi elnök