GE Hungary Kft. Healthcare Divízió “Öveges József” hallgatói ösztöndíj pályázat 2013.04.15.

Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra.”

/Öveges József/ 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A GE HUNGARY Kft. HEALTHCARE DIVÍZIÓ ”ÖVEGES JÓZSEF” HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJÁNAK ELNYERÉSÉRE 2013-2014-ES TANÉVRE

A GE Hungary Kft. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra.

1. Pályázati feltételek
Az “Öveges József” hallgatói ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik
 2013 tavaszán képzésük utolsó előtti évét végzik informatikus, programozó- / programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon;
 az utolsó 2 félév súlyozott tanulmányi átlagában legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek el;
 vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikéhez kapcsolódóan vállalati témavezető irányításával dolgoznak, s a diplomamunkájukat a választott GE témában készítik;
 kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek.

2. Választható témák
A témák részletes kiírása megtekinthető: Egyetemi Karrier Irodákban, Dékáni Hivatalokban.

3. Az ösztöndíj
A GE Hungary Kft. 2 féléves időtartamú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege:
havi nettó 50.000 Ft.
A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható.

4. A pályázati rendszer
1. lépcső:

A kiírt témák közül a választott témára 2013. április 15-ig jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a lenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:
 a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott vagy választandó szakirány, projekt téma;
 az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;
 egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási, fejlesztési tapasztalatai.

A pályázati jelentkezések anyagát dr. Bojtár Imrének szíveskedjenek eljuttatni a fenti határidőig, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék, “K” épület, mf.63., e-mail cím: ibojtar@mail.bme.hu, mobilszám: 06 30 415 4974). Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi rangsorolás alapján kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat május 9. és 31. között.
Kiértékelés után az üzemi gyakorlatra elfogadott jelentkezések készítői június 15-ig írásban értesítést kapnak.

2. lépcső:
A hallgatók a vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével kidolgozzák a projekttémájuk munka- és ütemtervét a következő 2 félévre (2013. szeptember – december, 2014. február – május). Ehhez lehetőséget kapnak 1 hónapos üzemi gyakorlaton való részvételre, melynek sikeres teljesítése esetén nettó 100.000 Ft egyszeri juttatásban részesülnek.
Az augusztus 30-ig benyújtandó munka- és ütemterv alapján szeptember 10-ig dönt az Alapítvány az “Öveges József” ösztöndíj odaítéléséről.

Innen töltheti le a pályázati adatlapot.

Innen töltheti le a programleírást.

Innen töltheti le a projekt témákat.

2013. február 1.

Dr.Pakucs János sk.

kuratóriumi elnök