HIK-MTTI-PPAI innovációs pályázat 2013.10.04

Ötlettől az üzletig – Műegyetemi innovációs projektverseny – BME hallgatók részére

I. A PÁLYÁZAT TÉMÁJA

A BME Hallgatói Innovációs Központ (HIK), a Műegyetemi Technológia és Tudástranszfer Iroda (MTTI) és a Pro Progressio Alapítvány ötletpályázatot hirdet innovációs projektek felkutatására és támogatására, döntően hallgatók vagy a tulajdonukban lévő kezdő innovatív vállalkozások számára.

A pályázni lehet:

 

  • bármilyen területen új, innovatív ötlet/projekt, elképzelés részletes kimunkálásával,
  • esetleges termék esetén a prototípus elkészítésével, és
  • az eredmények hasznosítási lehetőségeinek kidolgozásával, a marketing koncepció (stratégia) elkészítésével.

 

Pályázatot nyújthatnak be egyénileg vagy csapatban a BME hallgatói vagy a legalább többségi tulajdonukban lévő induló vállalkozások (a doktoranduszokat is beleértve).

A pályázat először 2011-ben került meghirdetésre. A korábbi sikertörténetekről az alábbi linken olvashattok: www.hik.bme.hu/siker.

 

II. A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE

A pályázatok beérkezését követően egy, a kiírók által felkért szakmai bizottság értékeli a projekteket és kiválasztja azokat a pályázatokat, amelyek új és megvalósítható ötleteket, kutatási eredményeket mutatnak be.

Az elfogadott pályázatokat a második fordulóban a pályázóknak prezentálni kell a szakmai zsűri előtt. (max.10 perc)

A bírálat szempontjai:

  • a projekt célkitűzése, tudományos és műszaki színvonala
  • a találmány szintű vagy szerzői jogú megoldás kidolgozottsági foka
  • hasznosítási, vállalkozás lehetőség bemutatás
  • a piaci igények, lehetőségek értékelése.

A bírálatnál előnyt jelent, ha a projektben hallgatók mellett oktatók/kutatók is érintettek.

 

III. NYEREMÉNYEK

A nyertes, illetve a második fordulóban bemutatott pályázatok jelentős természetbeni támogatást kaphatnak. A támogatás kiterjed az ötlet megvalósítására, esetleges szabadalmaztatási költségekre, valamint a projekt tagjainak innovációs/üzleti továbbképzésére is.

A legjobbnak ítélt két pályázat benyújtói a „BME 2013. évi kiemelkedő hallgatói ötlete” oklevelet és a Pro Progressio Alapítványtól további, pályázatonként 300 e Ft tanulmányi vagy kutatói ösztöndíjat kapnak.

 

IV. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

  • A pályázaton nevezési díj nincs.
  • A pályázónak a pályázat beadásával a pályázat kezeléséhez szükséges személyes adatait meg kell adnia.
  • A pályázó csak olyan pályázatot nyújthat be, amely saját szellemi alkotás, és amely felett kizárólagos felhasználói jogokkal rendelkezik.

 

 

A kiválasztott (második fordulóba jutott) pályázókkal a Hallgatói Innovációs Központ és/vagy a Pro Progressio Alapítvány köt szerződést. A támogatás nem érinti a pályázók szellemi alkotáshoz fűződő jogait. A hasznosításáról és a tulajdoni arányokról személyes tárgyalásokat követően, a pályázó és a Műegyetemi Technológiai és Tudástranszfer Iroda állapodnak meg.

A beadás módja:

A pályázati adatlapokat és a pályázatot (max. 5000 karakter a mellékelt pályázati adatlap alapján) elektronikus úton kell beküldeni az alábbi címre: http://hik.bme.hu/palyazat

További információt a palyazat @hik.bme.hu címen lehet kérni.

 

V. PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK

Beadási határidő: 2013. október 4. A pályázatok elfogadásáról a pályázók legkésőbb 2013. október 7-ig e-mailben tájékoztatást kapnak. A második forduló illetve a prezentációk várható ideje: 2013. október

 

                       Dékány Donát                                                                                       Bacsa László

                             igazgató                                                                                                 igazgató

         Hallgatói Innovációs Központ                                   Műegyetemi Technológia és Tudástranszfer Iroda

 

                                                                     Dr. Pakucs János

                                                                   a kuratórium elnöke

                                                               Pro Progressio Alapítvány

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

1.      Pályázó neve, neptun kódja:

 

2.      Több pályázó esetén a pályázatban szereplő további személyek nevei és neptun kódjai:

 

 

3.      Kar:

 

Az ötlet szöveges kifejtése legfeljebb 5000 karakterben:

 

 

 

 

 

Dátum:

Pályázók elérhetőségei:

Név

e-mail

telefonszám