Pályázat Ericsson – HSN Lab doktorandusz ösztöndíj elnyerésére 2018.

 1. Az Ericsson Magyarország Kft célja, hogy ösztöndíjjal támogassa azokat a doktoranduszokat, akik az Ericsson Magyarország által előnyben részesített témakörökben végeznek kutatói tevékenységet. A pályázati követelményeket úgy határozták meg, hogy a doktoranduszok számára irányt mutasson a Ph.D. fokozat tervezett időn belüli megszerzésére. Ezért a pályázatot minden doktoranduszi évfolyam számára meghirdetjük az évfolyamnak megfelelő követelményekkel.
 2. Az „Ericsson – HSN Lab” doktoranduszi ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a BME VIK tanszékein doktoranduszi jogviszonyt fenntartó hallgató, aki a HSN Lab tagság feltételeit teljesítette, ami
 • az eddigi publikációs eredményeinek,
 • tanulmányi eredményeinek,
 • oktatási tevékenységének

a hallgató évfolyama szerinti értékeléséből áll. A feltételek megtekinthetők a HSN Lab hallgatói koordinátoránál, Győri Erzsébetnél (elérhetőségét lásd: http://www.tmit.bme.hu/telefonkonyv).

Az ösztöndíj összegét befolyásolja a pályázó által a pályázat benyújtását megelőző félévben nyújtott teljesítménye, valamint az, hogy a pályázó állami ösztöndíjas-e.

 1. Pályázni a Pro Progressio Alapítvány honlapjáról letölthető pályázati űrlapokkal

http://proprogressio.hu/wp-content/uploads/2015/03/P%C3%A1ly%C3%A1zati-lap-doktorandusz-hallgat%C3%B3i-szerz%C5%91d%C3%A9shez.doc

http://proprogressio.hu/wp-content/uploads/2015/03/Adatlap-doktorandusz-hallgat%C3%B3i-szerz%C5%91d%C3%A9shez.doc

 

A pályázati lap tartalmazza:

 • A hallgató személyi adatait
 • Doktoranduszi témáját
 • Eddigi kutató munka rövid leírását
 • Rövid szakmai önéletrajzot
 • Témavezetői javaslatot
 1. Az ösztöndíj havi rendszeres ösztöndíj 3 hónap vagy annál hosszabb időtartamra. Az ösztöndíj összege a teljesítmény és az évfolyam függvénye, havi összege minimum 20 ezer Ft, maximuma nem haladhatja meg az állami doktoranduszi ösztöndíj kétszeresét.

Az ösztöndíjak maximális mértékét az alapítvány kuratóriuma szabályozza.

Az elnyerhető ösztöndíjak száma nem korlátozott, csak a feltételek teljesítésétől függ.

 1. A pályázó vállalja, hogy a pályázási időszak végén a beszámolót készít a Pro-Progressio Alapítvány útmutatója szerint. http://proprogressio.hu/wp-content/uploads/2015/03/%C3%9Atmutat%C3%B3-kutat%C3%A1si-besz%C3%A1mol%C3%B3-bek%C3%BCld%C3%A9s%C3%A9hez.doc
 2. A pályázatot legkésőbb 2018. december 13. 12 óráig kell benyújtani. Pályázat beadás helye és információ: Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén, Informatika épület, IE 345 szobában, Győri Erzsébetnél
 3. A pályázat értékelése: HSN Lab szakmai bizottság javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók 2018. december 21-ig értesítést kapnak.
 4. Egyéb információk: az alapítvány pályázati felhívásai és a kuratórium döntései a http://proprogressio.hu/ címen megtalálhatók.

 

Budapest, 2018. január 19.

  (Dr. Pakucs János sk.)
a kuratórium elnöke