Pro Progressio szakdolgozat/diplomaterv ösztöndíj pályázat 2015.06.30.

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A 2014/2015. évi PRO PROGRESSIO ösztöndíjra/díjra

(szakdolgozat, diplomaterv)

.

A pályázat célja:

Olyan tehetséges fiatalok díjazása és további kutató munkájuk ösztöndíjjal való segítése, akik az ipar műszaki fejlesztését elősegítő, innovatív, újszerű, saját ötletet is tartalmazó szakdolgozatot/diplomamunkát készítettek.

A pályadíj összege karonként:

szakdolgozat kategória:      100.000 Ft/fő

diplomaterv kategória:        150.000 Ft/fő

A pályázatra a 2014/15-es tanévben jeles eredménnyel megvédett szakdolgozattal/diplomamunkával lehet pályázni. Szakdolgozat pályázat esetében feltétel, hogy a pályázó hallgató tanulmányait folytassa Msc képzésben.

A díjat az Alapítvány kuratóriuma ítéli oda egy 3 fős bíráló bizottság javaslata alapján.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a szakdolgozatot/diplomamunkát, (nyomtatott formában, nem bekötött példány)
  • egyoldalas összefoglalót a szakdolgozatról/diplomamunkáról,
  • a konzulensek nevét,
  • igazolást a védés érdemjegyéről,
  • a témavezető ajánlását,
  • az opponensi véleményeket,
  • igazolást az aktív hallgatói jogviszonyról,
  • az elérhetőséget (tel., e-mail), amelyen a pályázó az eredményről értesíthető.

Beadási határidő: 2015. június 30. (kedd)

A pályázatok leadási helye: Pro Progressio Alapítvány irodája:

BME V1. épület C szárny Galéria 203. szoba

Az ösztöndíjak/díjak átadására ünnepélyes keretek között ősszel, a 2015/16-ös tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.

 

Budapest, 2015. március 16.

 

Dr. Pakucs János s.k.

a kuratórium elnöke