Siemens hallgatói pályázat 2016.09.01.

A Siemens Zrt. a Pro Progressio Alapítvánnyal együttműködésben ösztöndíjat biztosít a BME VIK és a Siemens Zrt. által közösen kialakított villamosenergia-termelési- és intelligens villamos energetikai megoldásokra épülő duális mesterképzésében résztvevő hallgatók számára.Pályázati feltételek:

Az ösztöndíjra azok az MSc képzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak, akik tanulmányaikat 2016 februárjában kezdték meg, valamint

  • a Villamosenergetika főspecializációra, vagy az E-mobilitás mellékspecializációra, vagy az Épületvillamosság mellékspecializációra jelentkeztek
  • eltökéltek a többletkreditek teljesítését illetően az ambiciózus tantárgyi javaslatok lehető legnagyobb arányú teljesítéséért.
  • jól kommunikálnak angol nyelven.
  • A pályázathoz csatolni kell:
  • szakmai önéletrajz
  • motivációs levél

 

A pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt, mely alapján a szakértő bizottság javaslatot tesz a kuratóriumnak az ösztöndíj elnyerésére.

Díjazás:

Az ösztöndíj összege 100.000 Ft/ hó hat hónapon keresztül, max. 4 fő részére

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 01.

A pályázatok leadásának helyszíne: BME-V1 épület, C szárny Galéria 203. szoba, illetve e-mailben a ppai@mail.bme.hu  címre.

A pályázókat eredményükről írásban értesítjük.

Budapest, 2016.08.25.

Dr. Pakucs János

a kuratórium elnöke