Varga József Alapítvány posztdoktori pályázat 2017.01.05.

A Pro Progressio Alapítvány a Varga József Alapítvány támogatásával pályázatot hirdet a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskolája tanulmányi követelményeinek sikeres teljesítetése után doktori fokozatot szerzett posztdoktorok részére kutatói ösztöndíj elnyerésére.

1./ A pályázaton a doktori fokozatot 2015-2016 folyamán megszerző és a VBK valamely tanszéke által kiállított befogadó nyilatkozattal rendelkező, a BME-vel közalkalmazotti jogviszonyban nem lévő kutatók indulhatnak.

2./ Az ösztöndíj 12 hónapra, 2017. február 1 – 2018. január 31. közötti időszakra szól, amely időszak a 2017. december 31-ig benyújtott kutatási jelentés bíráló bizottsági értékelése alapján további egy évre, 2019. január 31-ig meghosszabbítható.

Összege: 150.000,- Ft/hó, összesen 1.800.000,- Ft/év

maximum 2 fő részére adható.

3./ A pályázat tartalma:

Szakmai önéletrajz

Publikációs lista

Az eddig folytatott kutatómunka rövid leírása

4./ A pályázat beadásának határideje: 2017. január 5.

A pályázatokat a BME VBK Dékáni Hivatalába kell beadni.

5./ Pályázat értékelése: A pályázatokat a BME VBK HBDT elnökéből, az Oláh György Doktori Iskola vezetőjéből és a BME VBK tudományos dékánhelyetteséből álló bizottság értékeli, majd a szakmai értékelés alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.

 

Budapest, 2016. november 21.

 

Dr. Pakucs János sk.

kuratóriumi elnök